"Decydująca okazała się znajomość procesów zachodzących w spółce oraz doświadczenie w koordynacji wielkich projektów kolejowych. Tym samym w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej kadencji znalazły się osoby, które gwarantują kontynuację zapoczątkowanych trzy lata temu, pozytywnych zmian w spółce" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych Arkadiusz Krężel, cytowany w komunikacie. 

Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych kadencji 2015-2017 rada nadzorcza wszczęła w lutym br. i zakończyła 28 maja wyborem prezesa.

Wcześniej do nowego zarządu spółki powołani zostali: Andrzej Pawłowski na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. eksploatacji, zaś na członków zarządu zostali powołani: Piotr Wyborski - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Tomasz Kruk - dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego, Karol Depczyński - dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych oraz Marcin Mochocki - dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Kadencja zarządu na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2014.

Andrzej Filip Wojciechowski z koleją związany jest od ponad 3 lat. W styczniu 2013 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji PKP Polskich Linii Kolejowych. Wcześniej pracował w PKP S.A. jako dyrektor zarządzający ds. strategii.