Rada nadzorcza powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych w kadencji 2015-2017. Aktualnie pełni on funkcję wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji. Spółka podała, że przy wyborze prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych na nową kadencję rada nadzorcza miała na uwadze najważniejsze wyzwanie stojące przed narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej, jakim jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego na przełomie dwóch unijnych perspektyw finansowych.

"Decydująca okazała się znajomość procesów zachodzących w spółce oraz doświadczenie w koordynacji wielkich projektów kolejowych. Tym samym w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej kadencji znalazły się osoby, które gwarantują kontynuację zapoczątkowanych trzy lata temu, pozytywnych zmian w spółce" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych Arkadiusz Krężel, cytowany w komunikacie.

Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych kadencji 2015-2017 rada nadzorcza wszczęła w lutym br. i zakończyła 28 maja wyborem prezesa.

Wcześniej do nowego zarządu spółki powołani zostali: Andrzej Pawłowski na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. eksploatacji, zaś na członków zarządu zostali powołani: Piotr Wyborski - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Tomasz Kruk - dyrektor ds. jakości i ryzyka operacyjnego, Karol Depczyński - dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych oraz Marcin Mochocki - dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Kadencja zarządu na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2014.

Andrzej Filip Wojciechowski z koleją związany jest od ponad 3 lat. W styczniu 2013 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa - dyrektora ds. restrukturyzacji PKP Polskich Linii Kolejowych. Wcześniej pracował w PKP S.A. jako dyrektor zarządzający ds. strategii.