Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna wprowadzeniu euro - wynika z badania CBOS. Niechęć do zastąpienia złotówki wspólną walutą Unii Europejskiej deklaruje 70 procent badanych. Odsetek przeciwników euro w Polsce jest najwyższy z dotychczas notowanych.

Za wejściem do eurostrefy opowiada się jedna czwarta (25 procent) ankietowanych. Jednak tylko 8 procent z grona zwolenników euro mówi "zdecydowane tak" unijnej walucie. "Raczej tak" na pytanie o zastąpienie złotówki euro odpowiada 17 procent.

Najwyższy w historii jest odsetek osób deklarujących zdecydowany sprzeciw wobec euro - to 44 procent. Raczej przeciwnych europejskiej walucie jest 26 procent ankietowanych.
Zwolennikami przyjęcia przez Polskę euro nieco częściej są badani deklarujący lewicowe poglądy polityczne (34 proc) niż identyfikujący się z prawicą (24 proc.). W elektoratach partyjnych wprowadzenie wspólnej waluty stosunkowo najczęściej popierają sympatycy PO (45 proc.) oraz SLD (41 proc.).


Pomimo niechęci Polaków do euro, utrzymuje się bardzo wysokie poparcie społeczne dla członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Do zwolenników obecności Polski w UE zalicza się 84 proc. badanych. Przeciwny przynależności naszego kraju do Unii jest co dziesiąty ankietowany.