Inicjatywa 3W, dotycząca innowacyjnego wykorzystania wodoru, wody i węgla, tworzy platformę współpracy dla świata nauki i biznesu. Kreuje również technologiczny hub dla start-upów.

Ideę 3W popularyzuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej celem jest łączenie różnych środowisk dla realizacji projektów związanych z wodą, wodorem i węglem – zasobami przyszłości potrzebnymi do tego, aby w sposób zrównoważony zaspokajać potrzeby ludzkości.

Ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu, nauki na czele z Siecią Badawczą Łukasiewicz, eksperci Rady 3W oraz zaangażowana społeczność. Do świata 3W dołączyło już ponad 100 organizacji, które wdrażają i rozwijają technologie związane z wodą, wodorem i nowoczesnymi technologiami węglowymi.

Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych przedsiębiorstw z mniejszymi jest sposobem na szybszą komercjalizację projektów. W tym kontekście idea 3W odgrywa rolę szczególnego hubu, który ułatwia rozwijanie innowacyjnych projektów.

W ten sposób została wykreowana ścieżka rozwoju m.in. dla innowacyjnych, młodych polskich firm. Potencjał jest duży. Nasz kraj cieszy się marką zielonego hubu technologicznego Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce działa prawie połowa (43 proc.) start-upów pozytywnego wpływu, których działalność jest związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym redukowaniem efektów zmian klimatu czy wpływu działalności człowieka na środowisko. Nie brakuje utalentowanych ludzi, którym przyszłość następnych pokoleń nie jest obojętna i chcą zmieniać świat na lepsze. Idea 3W tworzy dla nich przyjazny ekosystem.

Naiad Water Investments to start-up łączący sztuczną inteligencję, technologię blockchain z szeroko pojętym rynkiem wody (blue market) oraz rolnictwem precyzyjnym. Dzięki zbieraniu i analizie danych firma jest w stanie zoptymalizować procesy nawadniania w rolnictwie, istotnie redukując w konsekwencji ślad wodny tego sektora gospodarki.

Food4Future działa w obszarze nowoczesnej produkcji żywności w systemach o zamkniętym obiegu wody. Opracowane przez firmę techniki upraw w postaci farm akwaponicznych zapewniają zrównoważoną produkcję żywności bez stosowania pestycydów i antybiotyków, przy znacznej redukcji zużycia wody. Pierwsza w Polsce farma akwaponiczna została otwarta w tym roku we Wrocławiu. Powstała w ramach polsko-norweskiego projektu USAGE i jest drugą taką instalacją w Europie.

Idea 3W to również unikalna szansa dla inwestorów, przedsiębiorstw i partnerów technologicznych na zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Okazją są nie tylko duże wydarzenia gospodarczo-technologiczne, jak poznański Impact czy World Water Week w Szwecji, w których biorą udział menedżerowie największych światowych spółek, eksperci i politycy, lecz także wyjazdy studyjne i seminaria, np. w Japonii czy w Niemczech.

Aby zielone innowacje mogły być wdrażane na szeroką skalę, niezbędna jest wykwalifikowana kadra naukowa i pracownicza. Idea 3W umożliwia partnerom jej pozyskanie poprzez aktywny udział w akademickich targach pracy, współpracę z Fundacją Empiria i Wiedza, czy chociażby organizację konkursów dla studentów i start-upów.

Z początkiem roku akademickiego 2023/2024, z inicjatywy 3W, rozpocznie działalność międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe 3W. Koło powstaje z myślą o wizjonerach i pasjonatach nowoczesnych technologii opartych na wodzie, wodorze i węglu, którzy chcą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, poszerzać horyzonty i rozwijać ciekawe projekty rozwojowe w kraju i za granicą.

Natomiast już teraz trwa druga edycja Konkursu 3W, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Obejmuje on wszystkie dyscypliny nauki. Celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań oraz szans stojących przed Polską. W procesie oceny prac, oprócz wkładu w innowacyjne wykorzystanie zasobów 3W, będą również brane pod uwagę jakość pracy oraz wykorzystane słownictwo.

Udział w konkursie jest bezpłatny, w każdej z trzech kategorii przewidziano nagrody pieniężne dla najlepszych, ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

JPO

Organizator:

fot. materiały prasowe

Współorganizator:

fot. materiały prasowe