Family Office, usługa wprowadzona przez Bank Pekao S.A., jest nowością w polskiej bankowości. Do tej pory takie rozwiązanie proponowały tylko krajowe firmy prywatne i instytucje zagraniczne

Family Office jest przeznaczone dla klientów bankowości prywatnej i firm rodzinnych. Polega na wsparciu przy kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Celem tej bezpłatnej usługi jest też zaplanowanie i bezpieczne zrealizowanie procesu sukcesji, przy ograniczeniu ryzyka jej zajścia w sposób niekontrolowany i przypadkowy, a następnie zarządzanie majątkiem rodzinnym i firmowym w jednym miejscu. Family Office pomoże również w powoływaniu fundacji rodzinnych, na bazie przepisów, które w maju weszły w życie. Dzięki nim majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach. To pozwala na dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowo w Banku Pekao i Biurze Maklerskim Pekao fundacje rodzinne w organizacji mogą otwierać konta firmowe i maklerskie na preferencyjnych warunkach.

– Jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadza do swojej oferty Family Office. Spodziewamy się, że około połowa firm prywatnych stanie przed wyzwaniem sukcesji w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – podkreśla Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Jak wskazuje Michał Walęczak, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A., w Polsce jest 830 tys. firm rodzinnych. Spośród spółek notowanych na GPW 40 proc. ma taki charakter. Obecnie mamy do czynienia z największym transferem międzypokoleniowym. W 200 tys. firm rodzinnych założyciele i właściciele wkraczają bowiem w wiek emerytalny. Tymczasem jedynie w 5 proc. dokonano już sukcesji. 95 proc. jest zatem przed podjęciem takiej decyzji.

– Jednocześnie, chęć przeprowadzania sukcesji jest znacznie większa w naszym kraju niż na zachodzie Europy. Przy czym 41 proc. firm rodzinnych nie ma na razie żadnego planu sukcesji – uzupełnia Michał Walęczak, zaznaczając, że jest to ważny obszar do zagospodarowania. – Szczególnie, że 27 proc. firm rodzinnych jest zarządzanych jednoosobowo – podkreśla.

Przyczyn braku sukcesji jest wiele. Nestorzy najczęściej mają obawy o to, czy ich następcy będą umieli nie tylko dalej rozwijać biznes, ale w ogóle go utrzymać na rynku. To natomiast powoduje kłopoty w ich wytypowaniu. Do tego dochodzi ogromne przywiązanie emocjonalne właścicieli do swoich firm, przez co trudniej im podjąć decyzje o przekazaniu władzy oraz bariery prawno-podatkowe.

– Sukcesja z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania. Przeprowadzona dobrze pozwala zachować płynność, funkcjonowanie firmy oraz zabezpiecza kolejne pokolenia – wylicza ekspert Pekao i dodaje, że bank oferuje również nowoczesne narzędzia do zarządzania filantropią, pozwalającą na budowanie silnej marki w obszarze dobroczynności. – Jako bank nie możemy doradzać w kwestiach prawnych i podatkowych, ale ułatwiamy dostęp i zorganizowanie współpracy między klientem, a podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie – dodaje Michał Walęczak.

Usługę Family Office w Pekao ma wyróżniać przede wszystkim wieloletnie doświadczenie doradców banku zdobyte w branży finansowej i w zarządzaniu majątkami zamożnych klientów. Kluczowe bowiem, jak podkreślają przedstawiciele banku, jest tu zaufanie i rozmowa.

Zadaniem Senior Family Officerów jest stworzenie przestrzeni do współpracy. Pierwszy krok musi natomiast wykonać nestor. Musi on sobie uświadomić, że powinien przekazać ster młodszemu pokoleniu, a jeśli nie ma następcy, sprzedać firmę, aby przetrwała. Proces sukcesji zaczyna się więc od określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy, obecnych i przyszłych pokoleń. Potem następuje audyt majątku, rodzinnego i przedsiębiorstwa, ustalenie przyszłych sukcesorów, ich przygotowanie i wyłonienie lidera. Kolejnym krokiem jest transfer wiedzy i władzy, po którym dopiero można przekazać własność. Na końcu jest uregulowanie aspektów prawnych, podatkowych i finansowych.

Bank Pekao S.A. w ramach usługi Family Office ma również w planach uruchomienie doradztwa zdrowotnego oraz edukacyjnego.

PAO

Partner

Materiały prasowe