Zagraniczni inwestorzy doceniają polską gospodarkę. Pokazał to CEO Council Summit w Londynie. Zainteresowanie wzbudza też odbudowa Ukrainy, w której nasz kraj, w tym także PKO Bank Polski, mają do odegrania ogromną rolę – mówi Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego.

Z jaką misją PKO Bank Polski uczestniczył w CEO Council Summit? Na szczycie w Londynie wystąpiliście w szczególnej roli.

Jestem bardzo dumny z tego, że PKO Bank Polski jako jedyna polska spółka jest członkiem The Wall Street Journal CEO Council. To pokazuje jego siłę oraz pozycję na rynku międzynarodowym i dowodzi, że polski bank może być widoczny na forum globalnym i być aktywnym podmiotem w tak znaczącej organizacji. Warto również przypomnieć, że skupia ona 300 prezesów największych spółek na świecie. To wielki zaszczyt, ale i obowiązek, aby wspólnie z takimi spółkami jak Microsoft, ArcelorMittal czy potężnymi bankami, m.in. UBS, Lloyds czy Barclays, dyskutować o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie na świecie. Te spotkania rzeczywiście mają realny wpływ na sposób, w jaki kształtuje się gospodarcza rzeczywistość. Są również okazją do promocji polskiej gospodarki i krajowych firm. Szczególny charakter miało na szczycie w Londynie wydarzenie „Poland. Bridge to freedom”. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w nim uczestniczyć. To była dla nas bardzo ważna inicjatywa, szczególnie że wziął w niej udział prezydent Andrzej Duda. Pokazuje to jednoznacznie, jak ważną rolę pełni Polska na gospodarczej mapie Europy.

Jak inwestorzy zagraniczni patrzą w tej chwili na nasz kraj?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy sięgnąć do ostatnich wydarzeń. Pod koniec kwietnia Microsoft ogłosił, że otwiera swoje zakłady na terenie Polski. Potem pojawiła się informacja, że VISA także będzie się przenosić nad Wisłę, gdzie planuje otworzyć w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy. To pokazuje, że Polska jest nadal postrzegana jako bardzo atrakcyjne miejsce do inwestowania. I takim rzeczywiście jest. Jako PKO Bank Polski wspieramy polską gospodarkę i na spotkaniach takich jak CEO Council Summit rozmawiamy z zagranicznymi partnerami, przekonując ich, że warto to robić. Nasza gospodarka jest stabilna, która na tle Unii Europejskiej pozostaje jedną z najmniej zadłużonych. Oczywiście, pamiętamy o inflacji wywołanej m.in. wojną oraz relatywnie wysokich stopach procentowych. Natomiast prognozy, w tym nasze, mówią o tym, że jest szansa, abyśmy zobaczyli pierwszą obniżkę stóp procentowych nawet w tym roku. Jesteśmy więc optymistami. Mam wrażenie, że inwestorzy także podzielają ten optymizm.

Mieliśmy okazję rozmawiać o tym z naszymi partnerami również w Londynie. Deklarują oni zainteresowanie inwestowaniem w Polsce. Wiele pytań dotyczyło także Ukrainy, jej odbudowy i roli, jaką może w tym aspekcie spełnić Polska.

Jak można opisać rolę Polski, a także PKO Banku Polskiego w procesach związanych ze wsparciem oraz z odbudową Ukrainy i tworzeniem w tym celu platformy czy hubu w naszym kraju?

To temat bardzo złożony, warto zacząć od tego, że Polska od pierwszych dni rosyjskiej agresji bardzo mocno wspierała obywateli Ukrainy. Przypomnę przede wszystkim o pomocy humanitarnej, wsparciu w dostarczaniu broni i amunicji czy zaopiekowaniu się milionami uchodźców, którzy znaleźli schronienie w polskich domach. Polacy otworzyli serca i przyjęli uchodźców jak swoich braci i siostry.

Od pierwszych dni Polska była tym krajem, który najbardziej angażował się w pomoc obywatelom Ukrainy. Z dzisiejszej perspektywy, gdy działania wojenne trwają już od ponad roku i zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość, rzeczywiście coraz mocniej wybrzmiewają plany i są omawiane scenariusze dotyczące odbudowy Ukrainy. W tym aspekcie Polska oraz PKO Bank Polski mogą odegrać znaczącą rolę. Chcę zwrócić uwagę, że w naszej grupie kapitałowej znajduje się KredoBank działający od lat w Ukrainie. Wiemy, w jakim stanie jest ukraińska gospodarka i sektor bankowy oraz czego potrzebują. Wiemy to dzięki wiedzy i doświadczeniu, którymi dysponuje KredoBank.

Jaką rolę może odegrać Grupa PKO Banku Polskiego, do której należy KredoBank?

Przed wojną KredoBank miał 83 oddziały w Ukrainie. Obecnie czynnych jest 67. Ta wciąż duża liczba, która dobitne pokazuje, jak blisko pozostajemy ukraińskich spraw. KredoBank znakomicie zna realia ukraińskiego rynku, a o jego ważnej roli świadczy również włączenie go do listy banków systemowych Narodowego Banku Ukrainy. Grupa PKO Banku Polskiego, jako całość może natomiast odegrać kluczową rolę w zakresie zapewnienia bieżącego finansowania firm, wsparcia w procesach przetargowych i finansowaniu wymiany handlowej. Może także zapewnić gwarancję przejrzystego przepływu środków na Ukrainę – od funduszu celowych do odbiorcy końcowego z kontrolą realizacji inwestycji w schemacie PKO Bank Polski – KredoBank – firmy realizującej odbudowę. Potencjał jest bardzo duży. Mając ten bagaż narzędzi, wiedzy i doświadczeń chcemy stworzyć platformę współpracy. Rozmawiamy o tego typu rozwiązaniu w wielu miejscach na świecie, m.in. z bankami inwestycyjnymi z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie jest spore. Chcemy utrwalić właśnie taki obraz Polski, która pomaga swoim partnerom, sąsiadom i sojusznikom. Dobry przykład to wsparcie, którego PKO Bank Polski, za pośrednictwem KredoBanku, udzielił ukraińskim przedsiębiorcom. KredoBank podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z Komisją Europejską umowę dotyczącą gwarancji kredytowych dla małych i średnich firm działających na rynku ukraińskim. Z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju mamy również podpisaną umowę na pakiet gwarancyjny, który wygeneruje kredyty o wartości 70 mln euro. Wspieranie ukraińskich przedsiębiorców jest obecnie jedną z kluczowych kwestii. Aby gospodarka naszego wschodniego sąsiada mogła dalej funkcjonować, musimy pomóc tamtejszemu biznesowi w przetrwaniu. Chcemy, żeby ludzie utrzymali miejsca pracy, pozostali aktywni zawodowo, żeby nie tracili nadziei i byli gotowi do wspierania własnej gospodarki. Możemy i chcemy być pośrednikiem w budowaniu nowej rzeczywistości w Ukrainie.

KredoBank z Grupy PKO Banku Polskiego

Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego KredoBank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie. Należy do 15 największych banków w Ukrainie pod względem: aktywów, wielkości portfela kredytowego osób fizycznych i prawnych, depozytów detalicznych oraz liczby wydawanych kart płatniczych. Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego banku we Lwowie komunikuje się w trzech językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami z Wydania Specjalnego DGP - Wall Street Journal CEO Summit London 2023