Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok, wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30%, a do tego 100% osiedli wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność i w co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych – oto niektóre z osiągnięć wypracowanych przez Grupę ROBYG w 2022 roku. Deweloper opublikował drugi w historii Raport ESG.

Grupa ROBYG zaprezentowała Raport ESG (ang. Environmental, Social, Governance) za 2022 rok przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. Zawarte są w nim osiągnięcia spółki w trzech zakresach działalności ROBYG: dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu.

- To drugi raport w historii naszej spółki i wszyscy czujemy satysfakcję, jak wiele w ciągu 2022 roku udało się osiągnąć. Raportowanie stanowi wyraz naszego zaangażowania i transparentnego podejścia do prowadzonego biznesu. Jako doświadczony deweloper nieustannie dążymy do tego, by podnosić poziom zadowolenia naszych klientów, minimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych, a także poprawiać komfort i bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników. Mamy świadomość naszego wpływu na społeczeństwo i planetę, bierzemy więc odpowiedzialność za nasze działania i ich skutki. W ubiegłym roku, jak większość firm, zmagaliśmy się też z konsekwencjami wojny w Ukrainie, rosnącymi cenami surowców, obniżeniem zdolności kredytowej Polaków, rosnącą inflacją, załamaniem łańcucha dostaw oraz skutkami pandemii. Był to jednak dla nas również wyjątkowy rok pod kątem zmian właścicielskich, gdyż rozpoczęliśmy proces integracji w ramach grupy TAG Immobilien. Tym bardziej jestem dumny z osiągnięć, które możemy zaprezentować w najnowszym Raporcie ESG ROBYG mówi Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG SA.

Działania dla klimatu i planety

ROBYG jako lider wśród niskoemisyjnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce zobowiązał się w pierwszym z obszarów – ROBYG dla Planety – że do końca 2024 roku w procesie budowlanym 100% energii elektrycznej pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii i jest na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć. Wskaźnik wynosi obecnie 85% za 2022 rok (w porównaniu do 2021 roku wynosił 54%).

- To już drugi rok z rzędu, w którym ROBYG publikuje ślad węglowy. Podchodzimy do tego zadania odpowiedzialnie, ponieważ obliczając emisje CO2 naszej spółki uwzględniamy zużycia powstałe w procesie budowalnym, a nie tylko w naszej działalności administracyjnej. Oznacza to, iż włączamy w kalkulacje energię elektryczną, cieplną oraz paliwa zużyte w procesie budowy przez naszą spółkę budowlaną, co stanowi aż 89% emisji CO2 ROBYG – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG w ROBYG. – W 2022 r., mimo rozszerzenia zakresu danych w stosunku do 2021 r., nasze emisje spadły o 27%, a zużycie energii elektrycznej z OZE wzrosło o 30%.

By zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne, ROBYG jako pierwszy deweloper w Polsce, wprowadził zielony standard.

- Zielony Standard ROBYG składa się z szeregu udogodnień dla klientów oraz z wytycznych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Dzięki jego wprowadzeniu każdy nowo wybudowany budynek posiada co najmniej 5 rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 w fazie użytkowania budynku. Minimalizuje to wpływ inwestycji na środowisko naturalne, a pośrednio wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Zakłada on również co najmniej jedno rozwiązanie wspierające bioróżnorodność na osiedlu. Celem jest zapewnienie mieszkańcom zdrowego i przyjaznego środowiska, by żyć w sposób zgodny z tzw. work-life balancemówi Anna Wojciechowska.

Przykładem rozwiązań niskoemisyjnych są między innymi szklenia 3-szybowe, sterowanie pogodowe w kotłowni, automatyka pogodowa, mierniki ciepła w lokalach czy też system ROBYG Smart House by Keemple, w który wyposażonych jest już ponad 17 tysięcy lokali dewelopera.

Przez ostatnie lata deweloper angażował się w działania na rzecz bioróżnorodności prowadząc szereg akcji pod nazwą „Z miłości do bioróżnorodności”. Przez kolejne dwa lata zamierza podejmować liczne działania w obszarze gospodarki wodnej i małej retencji. W inwestycjach dewelopera już teraz znaleźć można 9 500 m2 ogrodów deszczowych oraz 18 etapów osiedli wyposażonych w zaawansowane systemy do podlewania zieleni w częściach wspólnych wykorzystujące deszczówkę.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że firma niezmiennie dba o to, by proces budowalny zgodny był z ideą 15-minutowych miast. W 2022 roku już 97% nowych inwestycji ROBYG wykonanych zostało zgodnie z tą koncepcją (rok wcześniej 80%). Przykładem takiego osiedla jest choćby Nowa Letnica w Gdańsku.

Bezpieczeństwo i edukacja

W sekcji raportu ROBYG dla Ludzi deweloper nadal pokazuje, jak silna jest rola kobiet w organizacji. Przez ostatnie dwa lata stanowią one 69% pracowników ROBYG a także 56% wyższej kadry zarządzającej. Firma podtrzymuje w swojej Strategii ESG zobowiązanie, że do końca 2025 roku kobiety w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ROBYG SA będą stanowiły co najmniej 30%.

Deweloper akcentuje również kwestie bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Po raz kolejny zrealizował cel jakim jest zero wypadków na budowach (ROBYG ZERO ACCIDENTS).

Nie zapomniano również o kwestiach edukacyjnych – ROBYG przeprowadził akcje skierowane dla szkół i klientów, kładąc szczególny nacisk na korzyści wynikające z sadzenia łąki kwietnych i roślin miododajnych w miastach. W efekcie tych działań w całej Polsce powstało tysiące nanołączek, co jest niezwykle ważne również w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół.

Wyznaczanie trendów dla biznesu

ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu – to trzeci obszar działalności dewelopera. Aby kompleksowo zarządzać kwestiami ESG i prowadzić zrównoważony biznes, ROBYG działa w oparciu o 17 wewnętrznych polityk i procedur oraz dba o ich znajomość wśród pracowników, współpracowników, dostawców i podwykonawców. Jednocześnie firma wspiera lokalny biznes i rynek pracy – 98% dostawców usług i podwykonawców ROBYG pochodzi z Polski.

ROBYG jest członkiem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, a także członkiem Europejskiego Paktu Klimatycznego, którego celem jest budowanie ekologicznej Europy. Dwa lata temu ROBYG dołączył również do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

- Jesteśmy przekonani, że tylko prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne działalność biznesowa przynosi długofalowo pozytywne wyniki i wzmacnia wiodącą pozycję firmypodsumowuje Anna Wojciechowska.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://esg.robyg.pl/#raport-esg