Mimo rosyjskiego embarga, rośnie eksport polskiej żywności. Wstępne dane za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że wzmacniamy swoją pozycję na rynkach unijnych, Azji i Afryki.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że dynamika eksportu wyniosła w tym czasie 5,5 procent, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 1 procent.
Rośnie także saldo: z 1,4 miliarda euro w pierwszym kwartale roku ubiegłego do 1,7 w roku obecnym. To wynik lepszy o 20 procent.


W 2014 roku, wartość eksportu naszej żywności wyniosła prawie 21 i pół miliarda euro. Marek Sawicki prognozuje, że w tym może przekroczyć nawet 25 miliardów. Wszystko z uwagi na istniejące w branży rezerwy rezerwy. Tworząc produkty o najwyższej jakości, należy jeszcze mocniej zbadać potrzeby rynku unijnego oraz głównych eksporterów spoza kontynentu.
"Ponadto, oferta kierowana do zagranicznych kontrahentów powinna być skonsolidowana, a nie rozproszona. Im mniej walki polsko-polskiej za granicą, tym lepiej dla wszystkich" - uważa minister.


Artykuły rolno-spożywcze stanowią 13 procent polskiego eksportu.