W I kwartale 2023 r. niewypłacalność przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 31 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. - wynika z raportu firmy Coface. Dodano, że wzrost niewypłacalności dotyczy każdej branży.

Jak wskazuje raport Coface "Niewypłacalność firm w Polsce w I kwartale 2023 r.", sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 351 polskich firm.

"W I kwartale 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych opublikowano 901 obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego, czyli bez rejestracji w sądzie. Taka forma obwieszczenia pozasądowego to aż 72 proc. wszystkich ogłoszonych niewypłacalności, co wskazuje na rosnącą popularność tego rozwiązania" - wskazano w poniedziałkowej informacji Coface. Dodano, że wśród postępowań sądowych "najwięcej ogłoszono tych o zatwierdzenie układu - 181, co oznacza niemal 70 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego".

Według raportu w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 r. niewypłacalność przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 31 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. "Do 3 kwietnia br. ogłoszono łącznie 1252 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw, co stanowi 45 proc. wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2022 r." - poinformowano.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że firmy w Polsce "prosperują w warunkach pełnych obaw o dalsze kształtowanie się popytu, podczas gdy inne wyzwania, w tym wyższe koszty działalności, komponentów używanych w produkcji czy braki kadrowe, nadal pozostają istotnymi barierami w prowadzeniu biznesu".

Dodano, że "statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w każdej branży". Podkreślono, że wiele sektorów energochłonnych nadal wnioskuje o niewypłacalność, a pogorszenie się koniunktury krajowej potwierdza dalszy wzrost postępowań w handlu. Według analityków niemal podwojony stopień niewypłacalności w budownictwie i w branżach z nim powiązanych "świadczy o materializowaniu się kolejnego wyzwania dla branży, czyli o wpływie wyższych stóp procentowych na popyt mieszkaniowy i skłonność inwestycyjną przedsiębiorstw".

W ocenie Barbary Kamińskiej z Coface w Polsce, poza czynnikami podażowymi, takimi jak wzrost kosztów energii, wynagrodzeń, obsługi zadłużenia finansowego, niedobory surowców lub przerwanie łańcuchów dostaw, czynniki popytowe zaczynają być coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. "Dane dotyczące popytu konsumpcyjnego w Polsce w I kwartale br. okazały się gorsze od oczekiwań większości analityków, a w kolejnym kwartale prognozowany jest dalszy spadek realnej konsumpcji" - stwierdziła ekspertka cytowana w poniedziałkowej informacji.

Według prognoz Coface wzrost gospodarczy Polski w tym roku wyniesie 1 proc., "co jest jednym z najniższych wskaźników od czasu transformacji gospodarczej, z wyjątkiem pandemicznej recesji w 2020 r."

"Odporność polskiej gospodarki na zawirowania, w tym wpływ konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny w Ukrainie, była dość zaskakująca i długa, jednak staje się coraz słabsza" - ocenił główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz. Dodał, że "już ostatni kwartał ubiegłego roku zakończył się ujemną dynamiką rozwoju gospodarczego (w ujęciu kwartał do kwartału), a techniczna recesja zagraża polskiej gospodarce".

Zwrócono uwagę, że od początku 2023 r. koniunktura osłabiła się - zarówno dynamika produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej była ujemna. "Polski eksport stracił impet w obliczu spowolnienia na głównych rynkach zbytu Europy Zachodniej, a konsumpcja gospodarstw domowych cierpi na utrzymującej się wysokiej inflacji i obniżającej się sile nabywczej konsumentów" - zaznaczono.

Podkreślono, że inflacja nadal przekracza górny przedział celu inflacyjnego - wyznaczony przez NBP na 3,5 proc. - mimo że proces dezinflacji rozpoczął się. "Dwucyfrowy poziom inflacji bazowej potwierdza (...) przewidywania, że wysokie ceny rozlały się na całą gospodarkę. Inflacja pozostanie istotnym tematem w 2023 r, a wraz z wysokimi kosztami finansowania może ona nadal ograniczać działalność inwestycyjną przedsiębiorstw i konsumpcję gospodarstw domowych" - podumowano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/