Zasoby własne budżetu UE służą finansowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. dochody z opłat celnych czy składki państw członkowskich zależne od dochodu narodowego brutto (DNB), które stanowią obecnie największe źródło środków finansowych UE. Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja i Zjednoczone Królestwo korzystają jednak z określonych zniżek (tzw. korekt) przy obliczaniu składek, które zmniejszają wkład tych państw do budżetu UE. Chodzi o tzw. rabat brytyjski oraz korekty przyznane Niemcom, Austrii, Szwecji i Holandii.

Jak wyjaśniał w Sejmie, podczas pierwszego czytania projektu ustawy, wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far decyzja ustanawia zasady przydziału zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zapewnienia finansowania budżetu ogólnego UE przez państwa członkowskie na lata 2014-2020. Zaznaczył, że w lutym 2013 r. ustalono wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020. Określają one roczne pułapy budżetowe, ustalają wysokość alokacji wydatków na poszczególne polityki UE.

Wskazał, że nowa decyzja będzie stanowiła podstawę przekazywania do budżetu Unii Europejskiej wpłat z tytułu naszej własnej składki członkowskiej, która jest szacowana na okres 2014-2020 na 33 mld 600 mln euro. Rocznie jest to około 4 mld 800 mln euro. "Prognoza ta została opracowana zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej (…) oraz zgodnie z przewidywanym tempem rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej, w tym oczywiście naszego DNB. Decyzja obowiązuje wszystkie państwa członkowskie i będzie stosowana bezpośrednio, bez potrzeby transponowania jej przepisów do krajowych porządków prawnych, ale wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu jej przez wszystkie państwa członkowskie" - tłumaczył wiceminister.

Nowa decyzja wprowadza niewiele nowych rozwiązań w stosunku do poprzedniej decyzji, która dotyczyła ram finansowych 2007-2013. Przede wszystkim dostosowuje metodę obliczania zasobu związanego z dochodem narodowym brutto do systemu rachunków narodowych ESA 2010 oraz wprowadza nieznaczne zmiany w systemie płatności składek, które dotyczą mechanizmów korekcyjnych.

W przypadku Polski konieczna jest ratyfikacja decyzji po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

Z danych MSZ wynika, że Polska wciąż jest największym beneficjentem w UE. W 2014 r. otrzymaliśmy ponad 17 mld euro, a wpłaciliśmy nieco ponad 4 mld euro. W ramach całej perspektywy finansowej powinniśmy uzyskać ponad 76 mld euro.