W naszym kraju działa 1,3 tys. sieci franczyzowych, a liczba umów między partnerami sięga 100 tys. Co dalej z rozwojem rynku?

„Przyszłość franczyzy w Polsce: po pierwsze prawo” – taki był temat debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną. Wzięli w niej udział: Marcin Sławecki, przewodniczący zespołu do spraw franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jacek Cieplak, wiceprezes zarządu Pracodawców RP, Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Szymon Witkowski, radca prawny, ekspert departamentu prawa i legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz dr Marta Ziółkowska, kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Franczyzą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak podkreślali uczestnicy debaty, franczyza jest atrakcyjnym modelem biznesu, sprawdza się nawet w trudnych czasach. Może ona być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Wyzwaniami w relacjach franczyzobiorców z franczyzodawcami bywają między innymi asymetria informacji, klauzule o zakazie konkurencji czy terminy wypowiedzenia umowy. Natomiast szczególnie wrażliwymi momentami są: wejście franczyzobiorcy do systemu oraz wyjście z niego.

Branża wypracowała kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy, nie objął on jednak wszystkich graczy na rynku.

W ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o franczyzie, oczekujący od grudnia na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Został on opracowany w konsultacjach z przedstawicielami franczyzobiorców, franczyzodawców i świata nauki.

– Z pełną stanowczością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to nie jest projekt ministerstwa, ale całej branży, z którą spotykaliśmy się już na etapie pierwszych prac analityczno-koncepcyjnych. Krok po kroku omawialiśmy konkretne regulacje, przyjmując uwagi zgłaszane przez podmioty reprezentujące branże – franczyzobiorców i franczyzodawców. To były niezwykle celne i bardzo precyzyjnie, uwagi. Co ważne: wyważone, dbające o interes jednej i drugiej strony umowy franczyzowej – powiedział Marcin Sławecki.

Projekt ustawy wprowadza definicję franczyzy, której obecnie nie ma w polskim porządku prawnym. Wśród ważnych zapisów projektu jest zobowiązanie franczyzodawcy do udostępniania franczyzobiorcy na 14 dni przed podpisaniem umowy dokumentu informacyjnego, zawierającego najistotniejsze warunki współpracy. Autorzy projektu proponują także utworzenie sądu arbitrażowego, który rozpoznawałby sprawy dotyczące franczyzy. Projekt określa też między innymi zakres zakazu konkurencji i reguluje kwestię terminów wypowiedzenia umowy franczyzowej oraz doprecyzowuje sprawy związane z karami za jej naruszenie.

Wszyscy byli zgodni, jak ważne są dla branży odpowiednie regulacje.

Co dalej z rozwojem rynku franczyzy w kontekście projektu ustawy?

Zapraszamy do obejrzenia debaty.

Fot. materiały prasowe