Tauron podpisał ugodę z Rafako wieńczącą spór dotyczący bloku energetycznego w Jaworznie – przekazał w piątek energetyczny koncern. Ugoda, będąca wynikiem mediacji przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu bloku. W mediacjach przy udziale Prokuratorii Generalnej w lutym br. strony informowały o zawarciu wstępnego porozumienia, w ostatnich tygodniach przesuwały termin podpisania ugody.

Jak przekazał w piątek Tauron w raporcie bieżącym, zgodnie z ugodą z tytułu roszczeń będących według koncernu konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku w Jaworznie, otrzyma on 240 mln zł.

Na mocy ugody Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę, a także 14 mln zł m.in. za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na 18 mln zł.

Rafako zwolni podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt, wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Z chwilą podpisania ugody, co potwierdzono w aneksie do kontraktu z lutego br., Tauron nie jest już związany ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku, przewidzianymi kontraktem.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ skr/