W lutym walne zgromadzenia BNP Paribas Polska i BGŻ zdecydowały o połączeniu banków. Będzie ono polegało na przeniesieniu całego majątku BNP Paribas Banku Polska na Bank BGŻ. Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału Banku BGŻ poprzez emisję akcji, które zostaną następnie wydane dotychczasowym akcjonariuszom BNP Paribas Banku Polska.

W zamian za sześć akcji BNP Paribas Banku Polska akcjonariusze tego banku otrzymają pięć akcji BGŻ. Docelowo na giełdzie notowane mają być akcje połączonego banku – Bank BGŻ BNP Paribas.

Zgodnie ze środowym komunikatem, dniem referencyjnym w procesie połączenia banków będzie 7 maja.

Fuzja prawna BNP Paribas Bank Polska i BGŻ ma zostać zakończona do końca pierwszego półrocza.