Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o kredyt technologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - poinformował resort funduszy. Jest to wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię.

Jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie do 31 maja br. Planowane dofinansowanie to 578 mln zł.

Resort podkreślił, że kredyt technologiczny jest instrumentem dobrze znanym przedsiębiorcom, który powraca w nowej perspektywie finansowej UE. Łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”. Wsparcie oferowane w kredycie technologicznym to refundacja części kapitałowej kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu - wyjaśniło MFiPR.

O kredyt technologiczny z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów lub świadczenia usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych bądź też wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Ministerstwo zaznaczyło, że wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

"Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta – ta ostatnia nie będzie mogła być objęta wsparciem w tym działaniu" - wskazało MFiPR.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie BGK https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest następcą programu Inteligentny Rozwój wspierającego przedsiębiorców w obszarze innowacji.(PAP)

kmz/ amac/