Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w Stanach Zjednoczonych jest jedną z czołowych uczelni na świecie specjalizujących się w prawie własności intelektualnej. To tam, wśród najlepszych, kształci się studentka Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzata Giemza. Zdecydowała się połączyć studia na Wydziale Prawa i Administracji z prestiżowym programem LL.M. (Master of Laws).

– Uczymy się, jak pracować w międzynarodowym środowisku prawniczym. Duży nacisk kładzie się na dyskusję na zajęciach, zachęca się nas do nawiązywania kontaktów z profesorami oraz innymi studentami − opowiada Małgorzata Giemza.