Skuteczność tworzenia przez Bank Pekao S.A. środowiska pracy przyjaznego kobietom potwierdzają nagrody i certyfikaty. Spośród wielu działań podejmowanych przez bank wyróżnia się program rozwojowy „Bez cukru”.

Kobiety stanowią ponad 70 proc. spośród ponad 12 tys. pracowników Banku Pekao S.A., dlatego bank przykłada dużą wagę do działań służących poszanowaniu zasad równości płci. Skuteczność podejmowanych aktywności udowadnia obecność Pekao – już po raz czwarty z rzędu – w rankingu Bloomberg Gender-Equality Index, na potrzeby którego analizowane są takie obszary działalności firmy, jak równa płaca, ochrona praw płci, przywództwo kobiet, rozwój talentów czy kultura pracy, dająca kobietom możliwości rozwojowe. Aby znaleźć się w gronie blisko pół tysiąca światowych firm, które ujmowane są w indeksie, trzeba przekroczyć określony próg punktów, które otrzymuje się m.in. za właściwe warunki zatrudnienia, świadczenia pracownicze, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Bez zbędnego cukru

W 2020 r., gdy w codzienność wkroczyła pandemia, zapytano pracujące w Banku Pekao panie o potrzeby rozwojowe oraz preferowany sposób ich realizacji. W specjalnej ankiecie wzięło udział blisko 800 kobiet zatrudnionych we wszystkich obszarach banku i zajmujących różne stanowiska w hierarchii. W efekcie powstał program „Bez cukru”, którego nazwę wymyśliła jedna z pracownic w ogłoszonym dla wszystkich zatrudnionych konkursie: chodzi o odważne podejmowanie wyzwań i istotnych dla kobiet tematów – bez słodzenia i lukrowania. „Bez cukru” to cykl zajęć poświęconych samodoskonaleniu zawodowemu, których tematyka obejmuje m.in. godzenie macierzyństwa z pracą zawodową, przywództwo, budowanie marki personalnej czy doskonalenie umiejętności cyfrowych.

Program stał się flagowym przedsięwzięciem banku skierowanym do kobiet. Jego ważną częścią jest możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą w ramach zainicjowanej przez uczestniczki ogólnobankowej networkingowej Sieci Kobiet. Jej działanie koordynują liderki ze wszystkich regionów Polski, gdzie obecny jest Bank Pekao. W 2021 r. pogram zdobył główną nagrodę w prestiżowym konkursie „HR of CHANGE” w kategorii Zarządzanie zmianą.

– W Banku Pekao chcemy aktywnie wspierać potencjał i rozwój kobiet. Są to długofalowe działania, zapisane w naszej strategii, co oznacza, że przywiązujemy dużą wagę do tego tematu. Codziennie dbamy o to, aby kobiety w naszym banku czuły się ważne, m.in. poprzez organizację akcji odpowiadających na ich potrzeby. Istotnym elementem tych działań jest flagowy program „Bez cukru” – mówi inicjatorka programu Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie rozwinęło się w formułę stałych działań adresowanych do kobiet. Tym samym elementem bankowej codzienności stały się cotygodniowe spotkania i webinary mające na celu rozwój kompetencji. Job crafting (indywidualne modelowanie pracy), komunikacja, treningi twórczości, świadomość liderska, psychologia relacji – to tylko niektóre z poruszanych tematów. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania online skierowane do rodziców, organizowane co drugi czwartek miesiąca. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z pracownicami banku m.in. specjaliści z zakresu psychologii dziecięcej oraz certyfikowani trenerzy i edukatorzy.

– Tworzymy krojone na miarę potrzeb webinary, dotyczące m.in. psychologii rozwoju dziecka, wychowania, dające konkretne narzędzia, pomocne w codzienności – wyjaśniają pomysłodawcy zajęć.

W ubiegłym roku w 35 zróżnicowanych tematycznie webinarach wzięło udział ponad 4 tys. osób, z których przeważająca większość oceniła zajęcia jako ciekawe i przydatne. Oferta jest cały czas wzbogacana, a formuła programu pozostaje otwarta, by stale odpowiadać na potrzeby i oczekiwania jego uczestniczek.

Sukces ma wiele… matek

Program „Bez Cukru” nie odniósłby sukcesu bez zaangażowania lokalnych liderek zachęcających do udziału w webinarach. Władze banku rozwijają współpracę z liderkami, aby skutecznie przekazywać informacje o możliwościach, jakie daje program.Wewnętrzny entuzjazm wspierają rozmaite inicjatywy w programie, jak np. akcja „#Razembądźmy EKO. Wyzwanie na „ekowakacje”, promująca proekologiczne postawy i zachowania podczas wakacyjnych podróży i wypoczynku. W konkursie zgłoszono 44 prace, inicjatywa była szeroko komentowana przez pracowników.

Panie napędzają cyfrową rewolucję

W 2022 r. program „Bez cukru” przyłączył się do projektu rozwojowego „emPowerWomen” realizowanego przez Microsoft w partnerstwie z firmą Avanade. To cykl szkoleń i warsztatów pozwalający kobietom otworzyć się na świat nowych technologii i zobaczyć, jak mogą wykorzystać je w codziennej pracy. Uczestniczki poznają narzędzia z zakresu Power Platform, Teams as a Platform, Power BI czy sztucznej inteligencji. Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 100 pań, z których – zgodnie z regulaminem – wybrano pięć. Dołączyły one do grona 50 kobiet z różnych korporacji pracujących w oparciu o narzędzia Microsoft, zyskując szansę na rozwój swoich kompetencji w obszarze nowych technologii.

Z opublikowanego Indeksu Cyfrowej Przyszłości Microsoft wynika, że państwa, w których gospodarkę cyfrową budują kobiety, stoją na czele wyścigu konkurencyjności. Ponadto tam, gdzie kobiety posiadają bardziej zaawansowane umiejętności cyfrowe, jakość życia jest najwyższa. Widać to szczególnie w krajach skandynawskich, a także Holandii, gdzie – według indeksu – żyje się najlepiej. To właśnie te państwa są liderami pod względem liczby zaawansowanych cyfrowo kobiet oraz ich udziału wśród specjalistów IT – przypomina Microsoft.

W gronie najlepszych pracodawców

Inicjatywy kreujące przyjazne środowisko pracy oraz wspierające rozwój osobisty i zawodowy pracowników są zauważane i doceniane. W minionym roku Bank Pekao po raz drugi został wyróżniony tytułem Best Quality Employer. To nagroda przyznawana firmom, zapewniającym wyjątkowe warunki pracy i dbającym o stały rozwój zawodowy swoich pracowników. Certyfikat otrzymują organizacje, które stawiają swoich pracowników w centrum i wyróżniają się najwyższymi kompetencjami w szeroko rozumianym obszarze HR. Jury nagrodziło Bank Pekao „za wzorowe respektowanie prawa pracy, troskę o bezpieczeństwo i warunki pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zasobów ludzkich”.

Bank Pekao S.A. po raz 13. otrzymał nagrodę Top Employer i drugi raz z rzędu uplasował się w pierwszej dziesiątce krajowych firm uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem, zajmując w tegorocznym zestawieniu siódme miejsce. Nagrodę przyznaje Top Employers Institute, który od 30 lat jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Nominacja jest wynikiem analizy m.in. strategii HR, środowiska pracy, pozyskiwania talentów, szkoleń i rozwoju, wellbeing, różnorodności oraz integracji.

Pekao nie spoczywa na laurach i planuje kolejne inicjatywy budujące angażującą, opartą na szacunku kulturę organizacyjną. Rozumie, jak istotne są inwestycje w rozwój i szkolenia pracowników, a także działania na rzecz ich zdrowia. Poza adresowanym do kobiet programem „Bez cukru”, instytucja jest szczególnie dumna z dwóch obecnie prowadzonych inicjatyw: Akademii Przywództwa oraz Akademii Menedżera. Dzięki szkoleniom oraz realizowanym w ramach tych przedsięwzięć projektom, menedżerowie systematycznie pozyskują wiedzę i przekładają ją na konkretne rozwiązania wdrażane w Banku Pekao S.A.

MBŁ
Fot. materiały prasowe

Artykuł pochodzi z dodatku Kobiety w Biznesie