W kwietniu rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie 3W, który poświęcony jest innowacyjnemu wykorzystaniu wody, wodoru i węgla. Obejmuje on wszystkie dyscypliny nauki, a jego organizatorami są Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Temat konkursu „3W: Woda, Wodór, Węgiel” nawiązuje do Inicjatywy 3W, zainicjowanej w 2021 r. Jej celem jest łączenie różnych środowisk, przede wszystkim świata nauki, biznesu i administracji, dla realizacji projektów związanych z wodą, wodorem i technologiami węglowymi - zasobami niezbędnymi do tego, aby w przyszłości w sposób zrównoważony zaspokajać potrzeby ludzkości.
Materiały prasowe
Ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu, nauki -Interdyscyplinarne Centrum Innowacji, eksperci Rady 3W oraz zaangażowana społeczność. W lutym tego roku powiększył się on o 11 nowych podmiotów.
- Inicjatywa 3W nieustannie się rozwija i rośnie w siłę. Do naszego ekosystemu dołączyło już ponad 70 organizacji, które działają w obszarach wody, wodoru i węgla. To pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w sektorze 3W. Wspólnie będziemy działać, aby uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną i konkurencyjną, a drzwi do świata 3W wciąż są otwarte - powiedział Adam Żelezik, dyrektor departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Obok wzmacniania konkurencyjności gospodarki i polskich przedsiębiorstw, inicjatywa ma również budować świadomość społeczną konsekwencji codziennych wyborów konsumenckich.

Laureaci na Kongresie 3W

Celem Konkursu 3W jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań oraz szans stojących przed Polską.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2022 r. Nadesłane prace autorów z całego kraju dotyczyły rozmaitych tematów. Analizowali oni na przykład właściwości biowęgli, otrzymywanych najczęściej w procesie pirolizy biomasy pochodzącej głównie z odpadów roślinnych, ale również wpływ dodatku wodoru do gazu ziemnego na pracę sieci i instalacji gazowych czy opracowanie superkondensatora - elementu elektronicznego, który jest w stanie zmagazynować bardzo dużą ilość energii elektrycznej na krótki czas i oddać ją do układu w bardzo szybki sposób.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 7 grudnia podczas gali na II Kongresie 3W w Warszawie, na której laureaci odebrali nagrody.
Julia Moszczyńska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywczyni I miejsca w kategorii prac licencjackich, zajęła się w swojej pracy problemem produkcji wody pitnej z wody morskiej, zawierającej w swoim składzie pewne ilości tlenku deuteru, który w wyniku długotrwałego narażenia jest bardzo szkodliwy dla organizmów żywych.
- Po obronieniu pracy licencjackiej zgłosiłam ją do kilku konkursów, z których 3W wspominam zdecydowanie najlepiej. Warte pochwały jest doskonałe przygotowanie konkursu. Organizatorzy pozostają w stałym kontakcie z uczestnikami, informując o wszystkim na bieżąco, co nie pozostawia miejsca na zwyczajowy niepokój związany z procesem zgłoszeniowym. Dzięki udziałowi w konkursie nawiązałam wiele interesujących znajomości i miałam okazję uczestniczyć w Kongresie 3W, będącym doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy - opowiada Julia Moszczyńska.

Głos młodych ludzi

Udział w konkursie jest bezpłatny. W procesie oceny prac, obok wkładu w innowacyjne wykorzystanie wodoru, technologii węglowych i wody, będą również brane pod uwagę jakość pracy oraz wykorzystane słownictwo.
Zbieranie zgłoszeń rozpocznie się w kwietniu i zgodnie z planem potrwa do końca września. Następnie w październiku prace oceni kapituła, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego wydarzenia w listopadzie.
W każdej z kategorii konkursu: prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, przewidziano nagrody ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Konkurs obejmuje prace z dowolnej dyscypliny naukowej, nie tylko chemii. Podobnie jak Inicjatywa 3W, ma on wiele wymiarów.
- Najważniejsza rzeczą, którą dał mi udział w konkursie jest poczucie, że głos młodych ludzi jest słyszany, a nasze pomysły i projekty mogą zmieniać świat. Stanowi to niesamowitą motywację i motor napędowy do dalszego rozwoju - podsumowuje Julia Moszczyńska.
Organizator:
Fot. materiały prasowe
Współorganizator:
Fot. materiały prasowe