Osoby, które nie mają ukończonych studiów wyższych i studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, jeszcze do końca tego roku mają szanse na zdobycie licencji pośrednika nieruchomości. W tym roku będą one mogły przystąpić do egzaminów aż trzykrotnie. Taka możliwość dotyczy przede wszystkim osób ze średnim wykształceniem, które ukończyły kurs specjalistyczny i złożyły do 31 grudnia ubiegłego roku wniosek o gotowości przystąpienia do egzaminu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 1 stycznia, osoby te nie mogłyby zdobyć licencji pośrednika nieruchomości, bowiem zgodnie z nowymi przepisami mogą ją otrzymać jedynie osoby, które ukończyły studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Ministerstwo Infrastruktury zdążyło jednak przed końcem ubiegłego roku wydać rozporządzenie, które dopuszcza możliwość zdobycia licencji pośrednika osobom ze średnim wykształceniem. Dzięki temu rozporządzeniu jeszcze w tym miesiącu przeprowadzony zostanie taki egzamin, a w całym roku kandydaci będą mogli przystąpić do tego sprawdzianu trzykrotnie.
- Zmiana rozporządzenia sprawia, że osoba, która nie zda części pisemnej, będzie mogła dwukrotnie przystąpić do poprawki tego egzaminu w wybranym terminie - mówi Teresa Jakutowicz, dyrektor Biura Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury.
Dodaje, że tym sposobem każdy kandydat ma prawo w 2008 roku trzykrotnie uczestniczyć w pisemnej części egzaminu i dopiero gdy po trzecim podejściu nie uzyska pozytywnego wyniku, minister infrastruktury wyda decyzję odmawiającą nadania licencji zawodowej.
- Gdyby nie zmiana rozporządzenia, to wiele młodych osób, które zainwestowały w odpowiednie kursy specjalistyczne i praktyki zawodowe, nie miałoby możliwości zdobycia licencji pośrednika nieruchomości, co było by dla nich krzywdzące - mówi Janusz Schmidt, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Wszystkie osoby, które nie spełniają wymagań znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, a chcą zostać pośrednikiem nieruchomości, muszą zdać egzamin do 31 grudnia 2008 r. Po tej dacie każdy kandydat na pośrednika nieruchomości będzie musiał mieć ukończone studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa nieruchomości.
ARKADIUSZ JARASZEK
Podstawa prawna
■ Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 35, poz. 314).
Egzamin na pośrednika nieruchomości / DGP