Komisja Europejska proponuje zmiany dotyczące produktów genetycznie modyfikowanych wykorzystywanych jako pasza i żywność. Bruksela chce, aby państwa członkowskie miały większą swobodę w zakresie ograniczania lub zakazywania stosowania GMO na swoim terytorium po tym jak zostaną one zatwierdzone przez Unię Europejską.

„To nowe przepisy, które dadzą krajom członkowskim instrumenty do tego, by decydować o wyłączeniu danego GMO z zastosowania, z powodów innych niż te wynikające z ryzyka dla zdrowia lub środowiska, które będą nadal oceniane na szczeblu unijnym” - powiedziała unijna komisarz Margrethe Vestager.

Państwa członkowskie będą musiały wykazać, że środki związane z wyłączeniem są zgodne z prawem unijnym, w tym z zasadami rynku wewnętrznego, oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii Europejskiej. Propozycja Komisji będzie teraz rozpatrywana przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski.