Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 2,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,1 proc. rdr i spadku o 0,3 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 1,3 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2022 r.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w styczniu i grudniu:

styczeń styczeń grudzień
rdr mdm rdr
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,6 -2,5 1,0
górnictwo i wydobywanie 3,9 6,7 -7,0*
przetwórstwo przemysłowe 2,8 -4,7 3,5*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,7 20,2 -17,2*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -2,2 -13,5 1,8

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

map/ osz/