Wojna w Ukrainie zwiększyła rolę Polski jako kraju tranzytowego w handlu zagranicznym. DGP przyjrzał się danym GUS na temat obrotów handlowych. Przygotowaliśmy listę towarów z największą dynamiką sprzedaży. Pod uwagę wzięliśmy takie, w przypadku których wartość eksportu przekroczyła w 2022 r. 1 mld zł.
Listę otwierają kategorie, które można ściśle powiązać z odpowiedzią na rosyjską agresję przeciw Ukrainie. To części do samolotów, towary zwolnione z należności celnych (najpewniej pomoc rzeczowa), a także „bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie oraz ich części; naboje i inna amunicja” oraz „broń wojskowa”. Części samolotów rok wcześniej nie eksportowaliśmy wcale. W przypadku „bomb i amunicji” oraz „broni wojskowej” ubiegłoroczna wartość eksportu z Polski była większa niż łącznie w latach 2004-2021, dla których są dostępne porównywalne dane.
Nie oznacza to, że przy eksporcie mówimy o produktach polskich. Import w kategorii „bomb i amunicji” był o jedną czwartą większy od eksportu.
W drugą stronę - ze wschodu na zachód - szedł handel olejem słonecznikowym.
Znaczący przyrost zanotowaliśmy również w przypadku obrotów energią elektryczną. To efekty wahań cen oraz stabilizowania naszego systemu wymagającego raz zakupów, a innym razem sprzedaży energii.
Towary, w przypadku których odnotowano największą dynamikę eksportu, stanowią niewielką część naszej sprzedaży za granicę. Jej struktura w ubiegłym roku nie uległa większym zmianom. Jedna czwarta przypada na maszyny i urządzenia elektryczne. Po ok. 10 proc. mają przemysł samochodowy i produkcja metali, głównie miedzi. ©℗
ŁW
Hity eksportowe Polski w 2022 r. (wyroby z największą dynamiką sprzedaży) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe