Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności dla podmiotów, które uzyskują więcej niż 25 wpłat kwartalnie – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy - poinformowała KPRM. Jak dodano, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw VAT.

"Proponowane rozwiązania zakładają zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych. Chodzi np. banki czy instytucje kredytowe. Ponadto, stworzone zostaną równe szanse dla całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o branżę handlu elektronicznego" - czytamy.

Podkreślono, że w Polsce, "dzięki skutecznym działaniom rządu, luka VAT, czyli różnica miedzy kwotą spodziewanych dochodów z podatku VAT a faktycznie pobraną kwotą podatku, została gwałtownie zmniejszona". Dodano, że według szacunków Ministerstwa Finansów, luka VAT obniżyła się z poziomu ponad 24 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.

Zgodnie z projektem, administracja podatkowa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT, w międzynarodowym handlu elektronicznym.

"Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów" - napisano.

Jak dodano, nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Projekt zakłada wprowadzenie zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności.

Ponadto, określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/