Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła www.binarino.com na liście ostrzeżeń publicznych, podał urząd.

Podmiot www.binarino.com został wpisany w rubryce: "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)". Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Urząd podał również, że podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.