Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący LewINVEST Michał Lewicz, podała Komisja.

Firma została wpisana w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF)". Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Koninie.

W połowie marca KNF informowała, że LewINVEST Michał Lewicz z siedzibą w Zagórowie został wpisany w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)".