Dane GUS za 11 miesięcy 2022 r. pokazują kolejny, historyczny rok dla eksportu polskiej żywności. Jej sprzedaż za granicą zwiększyła się o 27 proc., do niemal 204 mld zł. W całym roku natomiast jest spodziewany wynik na poziomie ok. 220 mld zł, wobec 171,8 mld zł rok wcześniej.
To przede wszystkim efekt inflacji. Przekłada się ona na ceny produktów, które kosztują więcej nie tylko w Polsce. Wśród głównych odbiorców są Niemcy odpowiadające za niemal jedną czwartą polskiego eksportu. Na kolejnym miejscu są: Holandia, Francja, Włochy i Czechy. Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprzedaż zagraniczna w 2022 r. do tych krajów rosła od 20 proc. do nawet 40 proc. w zależności od rynku.