"Część kosztów związanych z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia została uwzględniona w rezerwie restrukturyzacyjnej ujętej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym PZU oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PZU za rok 2014, zaś pozostała część została oszacowana w budżetach PZU i PZU Życie na 2015 rok i zostanie ujęta w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU i PZU Życie oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PZU za rok 2015" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez PZU i PZU Życie procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.