Kryzysy ostatnich lat uświadomiły każdemu z nas, jak istotne jest budowanie długofalowej i wielopoziomowej odporności. Ważną rolę w tym procesie odgrywają zaufane technologie, kompetencje oraz bezpieczeństwo. Zaczynając od rozwoju cyfrowej kultury organizacji, poprzez ciągłą umiejętność uczenia się i odwagę w eksperymentowaniu z innowacjami, organizacje mają możliwość wzmacniania swojej elastyczności i umiejętności skutecznego reagowania na nagłe zmiany. W obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń najlepiej poradzili sobie właśnie ci, którzy wcześniej zaczęli wdrażać procesy digitalizacji. W raporcie KPMG z 2022 r. 99 proc. ankietowanych przyznało, że odnotowało pozytywny wpływ cyfrowej transformacji na rentowność i wydajność w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Obserwuję, że liderzy z różnych branż podzielają przekonanie, że innowacyjność jest jedyną drogą do pokonania niepewności na światowych rynkach. To ona stanowi koło zamachowe cyfrowej wytrwałości, która oznacza zdolność organizacji do działania pomimo ryzyka, przy wykorzystaniu technologii, aby osiągnąć swoje cele biznesowe i zrobić więcej za mniej. Trudno sobie wyobrazić zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości łańcuchów dostaw czy dbania o zrównoważony rozwój bez zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.