UniCredit Oddział w Polsce po raz pierwszy został uznany przez niezależnych ekspertów Top Employers Institute za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje sześć domen składających się z 20 tematów, takich jak między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. Top Employer to wyróżnienie, które przyznawane jest wyłącznie na rok. Firma, chcąc utrzymać się w gronie najlepszych pracodawców, musi pracować nad ciągłym rozwojem oraz spełniać najwyższe standardy i oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia.

W pięciu z sześciu ocenianych kategorii UniCredit znalazł się powyżej benchmarku rynkowego i uzyskał 100 proc. punktów w Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (planowanie zatrudnienia, mapowanie kompetencji). Ponadto w kategorii Diversity & Inclusion (równe wynagrodzenie, zasoby ludzkie zbilansowane pod względem płci, brak ograniczeń ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność) UniCredit Oddział w Polsce uzyskał wynik 97 proc. w porównaniu z 85 proc. benchamarkiem rynkowym.

O Unicredit Group

UniCredit jest paneuropejską siecią banków działających we Włoszech, w Niemczech, Europie Środkowej i Wschodniej. Naszym celem jest wspieranie społeczności w rozwoju, dostarczanie najlepszych rozwiązań w swojej klasie wszystkim interesariuszom, uwalnianie potencjału naszych klientów i naszych pracowników w całej Europie.

Obsługujemy ponad 15 mln klientów na całym świecie, których dobro leży u podstaw naszej strategii rynkowej.

Lokalizacja UniCredit w czterech głównych regionach oraz wewnętrzna organizacja oparta na Corporate i Individual Solutions umożliwia nam bycie blisko naszych klientów. Dzięki międzynarodowej współpracy naszych oddziałów wykorzystujemy skalę całej Grupy do rozwoju i oferowania najlepszych produktów na wszystkich naszych rynkach.

Cyfryzacja i nasze zaangażowanie w przestrzeganie zasad ESG są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi nasze usługi. Pomagają dostarczać naszym klientom usługi o wysokim standardzie i jakości oraz tworzyć zrównoważoną przyszłość dla klientów, naszych wewnętrznych społeczności i pracowników.

O UniCredit Oddział w Polsce

UniCredit Oddział w Polsce świadczy zarówno usługi informatyczne, jak i wsparcie operacyjne dla różnych podmiotów w ramach Grupy UniCredit. Pierwsza lokalizacja powstała w Łodzi w 2006 r. z misją rozwoju wewnętrznych aplikacji i serwisów internetowych. Zespół w Warszawie wspierający obszar Trading & Treasury powstał w 2008 r. Linia Operations została uruchomiona w Szczecinie w 2009 r. jako back-office wspierający procesy bankowe i stale się rozwija poprzez przejmowanie nowych procesów. Obecnie w Szczecinie świadczymy usługi dla banków we Włoszech, w Niemczech i Austrii. Lokalny dział administracji jest zlokalizowany głównie w Szczecinie, który jest również zarejestrowaną centralą polskiego oddziału.

Z każdym rokiem zwiększamy naszą obecność na rynku w Polsce, w 2022 r. we wszystkich lokalizacjach zatrudniliśmy ok. 150 nowych pracowników.

UniCredit Poland Oddział w Łodzi / Fot. materiały prasowe

Nasze mocne strony/benefity:

 • elastyczny czas pracy,
 • bonus świąteczny,
 • karta lunchowa,
 • karta Multisport,
 • opieka medyczna ,
 • szkolenia językowe/techniczne/miękkie. 

W naszym oddziale w Szczecinie wprowadziliśmy bonus za znajomość i używanie języka niemieckiego.

UniCredit Poland Oddział w Szczecinie / Fot. materiały prasowe

Chcąc pozyskać i zatrzymać najlepszych specjalistów z branży, tworzymy środowisko pracy dostosowane do obecnych trendów na rynku oraz potrzeb pracowników. Oferujemy hybrydowy model pracy obejmujący pracę zdalną i elastyczne godziny pracy. Wspieramy młodych rodziców poprzez takie benefity jak dodatkowy urlop oraz dopłaty do żłobka i przedszkola.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska dla naszego oddziału w Warszawie:

 • Network Engineer
 • Infrastructure Engineer
 • Tech Delivery Specialist
 • DevOps Engineer
 • Software Engineer.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023