Medtronic Poland po raz 6. został wyróżniony tytułem Top Employer, w tym po raz 2. Top Employer Europe. Jesteśmy przekonani, że to zaszczytne wyróżnienie jest konsekwencją naszego przywiązania do Misji Medtronic

Filary Misji Medtronic powstały w 1960 – roku, w którym powstał OPEC, odbyła się pierwsza w historii telewizyjna debata prezydencka Kennedy–Nixon, a Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny zdobyli F.M. Burnet i P.B. Medawar za odkrycie nabytej tolerancji immunologicznej. Od 63 lat pracownicy Medtronic niezmiennie kierują się zapisami Misji, której podstawą jest „łagodzenie bólu, przywracanie zdrowia i wydłużanie życia”.

ikona lupy />
Anna Sadowska-Segit, dyrektor generalna Medtronic Poland sp. z o.o. / Fot. materiały prasowe

To duża odpowiedzialność i duma, zwłaszcza jeśli pracuje się w firmie, która jest światowym liderem technologii medycznych. – W każdej sekundzie nasze terapie i rozwiązania poprawiają jakość życia dwóm osobom na świecie. Tylko w zeszłym roku pomogły ponad 76 mln ludzi na całym świecie. Pacjent jest w centrum naszej uwagi. Świadomość, że każdy z nas w jakiś sposób przyczynia się do poprawy jakości ludzkiego życia, i to dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, niewątpliwie elektryzuje, motywuje i przyczynia się do tego, że Medtronic to dobre miejsce do pracy. Takie, w którym ciągle się rozwijamy i myślimy o drugim człowieku – mówi Anna Sadowska-Segit, dyrektor generalna Medtronic Poland.

Po pierwsze: włączać

Medtronic podkreśla wartość każdego pracownika. Wszystkich razem i każdego z osobna. Ta myśl wybrzmiewa w 5. filarze Misji. W Medtronic Poland pracuje ponad 700 osób. To praca w środowisku międzynarodowym, z dużym poszanowaniem wielokulturowości i głębokim przekonaniem, że każdy wnosi do firmy własne wartości. Medtronic stawia na różnorodność, inkluzywność i równe szanse, stąd wsparcie dla wszystkich pracowników – bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wyznanie czy przekonania. Każdy może się tu czuć jak u siebie. 52 proc. stanowisk menedżerskich w Medtronic Poland piastują kobiety. To wyjątkowy wynik. – Współzałożyciel Medtronic Earl Bakken, który powtarzał, że „marzy o świecie rządzonym przez kobiety”, byłby z nas dumny. Kobiety mogą się w Medtronic Poland rozwijać komfortowo; mają ku temu wiele narzędzi – podkreśla Anna Sadowska-Segit, która notabene jest pierwszą w historii polskiego oddziału firmy kobietą na czele Medtronic. W ramach Medtronic Women’s Network – społeczności, której podstawowym zadaniem jest promowanie i rozwój kobiet, cyklicznie odbywają się inspirujące spotkania z liderami, webinary poświęcone tematom zdrowotnym, zarządzaniu stresem i work-life balance.

Po drugie: angażować

Medtronic wsłuchuje się w opinie swoich pracowników. Dwa razy do roku na całym świecie organizuje Organizational Health Survey (OHS), w którym bada nastroje wśród pracowników na temat środowiska pracy i kultury organizacji. Dodatkowo, podczas istotnych lokalnych wydarzeń i inicjatyw pyta pracowników o zdanie w osobnych ankietach. Takim przykładem jest Speak Up. – Określiliśmy obszary, na które mamy wpływ i które możemy zmienić tak, żeby nam wszystkim pracowało się lepiej, wygodniej i bardziej komfortowo. Efekty całorocznej pracy kilku grup wolontariuszy zostały docenione w zespole, co wynika z naszej najnowszej ankiety – podkreśla Anna Sadowska-Segit i dodaje, że pracownicy współdecydują o kulturze organizacji, nie tylko w zakresie pracy per se. – Bardzo ważny jest dla nas ostatni 6. filar Misji Medtronic, który mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu. Co roku pracownicy sami decydują o wyborze i organizują akcje charytatywne. Latem bierzemy udział w Project 6 (od 6. filaru Misji – red.), gdzie oferujemy swoją pracę na rzecz społeczeństwa czy środowiska naturalnego, a zimą organizujemy loterię charytatywną na rzecz potrzebujących – czy to indywidualnych pacjentów, czy to organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych. Oprócz tego pracownicy angażują się w działalność różnych grup pracowniczych, jak choćby wspomnianego MWN czy Together We Care. W ramach tej ostatniej niedawno posadziliśmy 700 drzew w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego – wylicza dyrektor generalna Medtronic Poland. Firma sprzyja takim działaniom, zachęcając do działań wolontariackich. W szczególnych sytuacjach udziela nawet, po uzgodnieniu z przełożonym, do 5 dni w ramach dnia pracy, aby wspierać osoby w potrzebie. Tak działaliśmy, by pomóc uchodźcom z Ukrainy. – Tak samo jak angażujemy się we wsparcie pacjentów, tak samo też chcemy być odpowiedzialnym, aktywnym członkiem lokalnej społeczności i wspierać potrzebujących; to równoważne filary naszej Misji i element budujący unikalną kulturę naszej organizacji – powtarza Anna Sadowska-Segit.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023