Bank Ochrony Środowiska to jedyny bank z zieloną misją w Polsce, który od ponad 30 lat wspiera przedsięwzięcia ekologiczne na szczeblu lokalnym i krajowym. Historię banku tworzą ludzie z pasją, dla których zielona transformacja jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego w duchu zrównoważonego rozwoju.

Proekologiczna misja banku przyświeca działaniom zarówno biznesowym, jak i edukacyjnym.

BOŚ wspiera klientów w realizacji projektów prośrodowiskowych, poprzez udostępnianie im szerokiego portfolio instrumentów finansowych oraz dzielenie się z nimi doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Jednocześnie, wewnątrz organizacji realizowane są projekty, które mają na celu tworzenie przyjaznego miejsca pracy, kładąc nacisk na edukację ekologiczną oraz angażując pracowników w inicjatywy społeczne.

Miejsce dla zaangażowanych

W obszarze polityki personalnej Banku Ochrony Środowiska za priorytetowe działania w 2022 r. uznano: wzmocnienie kultury organizacji, by tworzyć jeszcze bardziej efektywne i przyjazne miejsce pracy, wzrost zaangażowania pracowników czy rozwijanie umiejętności przywódczych. W efekcie tego wdrożono wiele programów szkoleniowych i rozwojowych, a także usprawniono proces onboardingu, zrealizowano program well-being i wprowadzono nowy proces oceny pracy. Wszystko to oraz wiele innych działań w obszarach, dotyczących również m.in.: zielonej misji banku, zasad etycznych, różnorodności, zrównoważonego rozwoju, strategii personalnej czy pozyskiwania pracowników zostało docenionych przez Top Employers Institute, który przyznał BOŚ certyfikat Top Employer 2023.

– Sukcesy BOŚ to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, dlatego działania na rzecz stałej poprawy warunków oraz komfortu pracy w naszym banku są dla nas jedną z najważniejszych inwestycji – powiedział dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, p.o. prezesa BOŚ. – Uzyskany certyfikat Top Employer jest potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku, budując przyjazne miejsce pracy. Jestem przekonany, że to prestiżowe wyróżnienie dodatkowo zmotywuje nas do dalszych starań na rzecz zwiększania satysfakcji z pracy oraz możliwości rozwoju. A to z kolei przełoży się na wzmocnienie wizerunku BOŚ w ocenach zarówno pracowników, jak i zewnętrznych, niezależnych instytucji – dodał Emil Ślązak.

Pozyskiwanie pracowników

Przez ostatni rok bank był mocno aktywny na rynku pracy, ponieważ zgodnie ze swoją strategią biznesową podejmuje wyzwania, wymagające nowych a nierzadko unikatowych kompetencji. Główny przekaz, wykorzystywany w komunikacji z potencjalnymi kandydatami, który wyróżnia BOŚ spośród innych pracodawców, budowany jest w oparciu o zieloną misję banku i hasło „BOŚ – jesteśmy pełni zielonej energii!”. Również Strategia employer brandingowa „Buduj z nami lepszy klimat” podkreśla pożądany profil kandydatów, dla których temat ekologii i ochrony środowiska jest niezmiernie istotny. Bank poszukuje zarówno doświadczonych ekspertów, jak i ludzi młodych - wszystkich, którzy chcą rozwijać rynek ekologicznych produktów i angażować się w ochronę środowiska naturalnego. Ponadto, specjalnie dla studentów proponowany jest program trzymiesięcznych praktyk ze wsparciem mentora. W tym czasie praktykanci mają możliwość współpracy z ekspertami i rozwoju poprzez udział w projektach oraz w dedykowanym programie dla stażystów „Poszerzaj z nami swoje horyzonty”.

Każdy nowozatrudniony pracownik objęty jest procesem onboardingowym „Witamy w green team”, podczas którego poznaje organizację, jej strukturę, cel i misję oraz promowane w niej wartości.

Dbałość o rozwój i dobrostan

Kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów oraz klientów detalicznych w finansowaniu proekologicznych inwestycji wymaga zaangażowania kompetentnych, wyspecjalizowanych zespołów. Dlatego BOŚ stale inwestuje w rozwój umiejętności i poszerzanie wiedzy eksperckiej pracowników. Organizacja stawia na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych. Realizowane są liczne szkolenia, m.in. z zakresu efektywności energetycznej, rozwoju rynku gospodarki odpadami czy programów wspierających ochronę środowiska. W banku funkcjonuje również interaktywne szkolenie „BOŚmy Zieloni”, które promuje proekologiczne i prospołeczne postawy. Ofertę szkoleniową uzupełniają panele dyskusyjne, webinaria i dedykowany moduł o ekologii na platformie e-learningowej.

Poza rozbudowaną ofertą edukacji ekologicznej i eksperckiej, w banku realizowany jest program Akademia Zarządzania, nastawiony na rozwój kluczowych kompetencji zarządzania zespołami w zmiennej rzeczywistości i budowie postawy otwartej na zmiany.

Ważnym aspektem polityki personalnej jest troska o dobrostan pracowników. Zrealizowano program „Przystanek Well-being”, którego celem było budowanie odporności psychicznej, zdobycie umiejętności adaptacji w zmianie i radzenia sobie ze stresem. Natomiast podczas udziału w kampanii na temat zdrowia, w 16 lokalizacjach na terenie Polski przeprowadzono spotkania z dietetykami. Ofertę uzupełniały indywidualne konsultacje on-line z oraz webinaria.

Przyznanie tytułu TOP Employer 2023 potwierdza, że kultura organizacyjna BOŚ oparta jest na takich wartościach jak: zaangażowanie, współpraca, profesjonalizm oraz szacunek dla innych i ekologii.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023