W DHL Parcel różnorodność jest źródłem kreatywności i pozwala spojrzeć na wiele spraw z różnych perspektyw.

Podstawą sukcesu DHL Parcel są ludzie – to dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ich otwartości, profesjonalizmowi, pasji i przekonaniu, że wszystko jest możliwe, firma nieustannie się rozwija i dobrze sobie radzi na rynku pełnym wyzwań. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych pracowników i robimy wszystko, by każdy członek zespołu czuł się doceniony, akceptowany i szanowany.

Łączymy ludzi na całym świecie

DHL to globalna marka, jeden z największych i najbardziej innowacyjnych pracodawców na świecie. Firma od lat zmienia, kształtuje i doskonali świat logistyki, łączy ludzi i poprawia jakość ich życia. DHL tworzą ludzie różnych płci, kolorów skóry, narodowości, kultur, wyznań, zróżnicowani wiekowo, o różnym poziomie wykształcenia, mówiący różnymi językami, mający inne światopoglądy, doświadczenia czy zainteresowania. Ta różnorodność jest źródłem kreatywności i pozwala spojrzeć na wiele spraw z różnych perspektyw. Podobnie sytuacja wygląda w DHL Parcel.

– Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla różnorodność naszych klientów oraz społeczności, w których żyjemy. Promujemy integrujące środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartej komunikacji, współpracy i kulturze włączającej. Zatrudniamy przedstawicieli dziesięciu narodowości i czterech pokoleń. Zwracamy uwagę na parytet płci, dbając o szanse udziału obu płci w naszych procesach rekrutacji. Pomagamy naszym pracownikom łączyć rozwój zawodowy z życiem prywatnym, w szczególności z rolą rodzica – mówi Agata Boroń, dyrektor ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej.

Agata Boroń, dyrektor ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej / Fot. materiały prasowe

Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla różnorodność naszych klientów oraz społeczności, w których żyjemy. Promujemy integrujące środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartej komunikacji, współpracy i kulturze włączającej

Różnorodność wpisana w DNA

Różnorodność to wartość nie do przecenienia – powoduje, że zespoły pracowników są bardziej kreatywne, innowacyjne, twórcze. Jest kluczem, który pozwala budować sukces firmy na wielu płaszczyznach.

W DHL Parcel jest wiele obszarów, w których różnorodność odgrywa duże znaczenie. Do nich należą struktura zatrudnienia i parytet płci. Mimo że branża logistyczna zazwyczaj bardziej kojarzy się z mężczyznami, już teraz w naszej firmie mamy 48 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich. Podczas procesów rekrutacyjnych dbamy o to, by na końcowych etapach rekrutacji, na tzw. shortlistach były zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Firma jest także bardzo różnorodna pod względem wieku zatrudnionych osób. W DHL Parcel pracują ludzie młodzi i bardziej doświadczeni zawodowo – nasz zespół tworzą cztery generacje pracowników. Młodzieńczy zapał pokolenia Z w połączeniu z doświadczeniem pracowników pokolenia X, Y czy BB daje niesamowite efekty – nieszablonowe, nowatorskie pomysły. Bez synergii wynikającej ze zróżnicowania pod względem wieku, trudno byłoby je wypracować. Zróżnicowani wiekowo pracownicy wzajemnie się uzupełniają, uczą, inspirują i motywują, a to przynosi wymierne korzyści zarówno firmie, jak i samym pracownikom.

Równość, kultura włączająca i przynależność

W DHL Parcel każdy może czuć się bezpiecznie, bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną itp. Wszyscy są równo traktowani i mają takie same szanse rozwoju. Szacunek i wyniki to nasze wartości i nasz biznesowy drogowskaz. Szanujemy siebie nawzajem, promujemy kulturę włączającą i integrację. Od wielu lat celebrujemy Tydzień Różnorodności. To szczególny czas, kiedy bardzo mocno podkreślamy i pokazujemy naszą różnorodność. Organizujemy webinaria na tematy z tym związane, konkursy dla pracowników, wieszamy tęczowe flagi przed naszymi jednostkami, przygotowujemy broszury informacyjne. Jednym z przykładów tego typu publikacji jest np. „Tęczowy przewodnik”, który opublikowaliśmy w 2022 r. Wyjaśnia on m.in. to, czym jest płeć biologiczna, do kogo odnosi się skrót LGBTIQ+, co ma na celu poszerzanie wiedzy w obszarze różnorodności.

Fot. materiały prasowe

Wspieramy rodziców

Jako firma zdajemy sobie sprawę, że pogodzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego niejednokrotnie wymaga dużego wysiłku. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pracowników, którzy mają dzieci. Dlatego w DHL Parcel powstał projekt „Keep in touch with wonder parents”. Jego celem jest wspieranie budowania takiego środowiska pracy, które umożliwi pogodzenie ról zawodowych z prywatnymi, na różnych etapach życia. Projekt ma również na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.

Fot. materiały prasowe

„Keep in touch with wonder parents” bardzo mocno wspiera szczególnie kobiety wracające do pracy po dłuższej przerwie. Wiemy, że taki powrót często jest przyczyną obaw i niepewności, dlatego poprzez coaching kariery, który jest elementem projektu, chcemy maksymalnie wspierać w ścieżce kariery pracujących rodziców. W tym celu przygotowaliśmy zestaw materiałów pomocnych w rozwoju kariery, tworzeniu planów zawodowych czy budowaniu wizerunku biznesowego. Oferujemy także indywidualne sesje z konsultantem kariery, z którym można porozmawiać na temat obecnych możliwości zawodowych, programów rozwojowych, szkoleń czy wykorzystania swojego doświadczenia i potencjału w DHL Parcel.

W trosce o obecnych i przyszłych rodziców opracowaliśmy również specjalny poradnik – „Prawo pracy dla rodziców”. Jest to kompendium wiedzy nt. praw i obowiązków przysługujących rodzicom wraz ze wzorami niezbędnych formularzy, wniosków i oświadczeń – wszystkie najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu.

– Teraz gdy jestem w ciąży, szczególnie ważne są dla mnie wskazówki z obszaru prawa pracy oraz niezbędne dokumenty i wnioski. Wszystkie te materiały są w przejrzysty sposób dostępne w zakładce „Prawo pracy dla rodziców” – mówi jedna z uczestniczek programu.

Projekt „Keep in touch with wonder parents” pomaga także rodzicom w rozwiązywaniu rodzicielskich dylematów. Pomimo całej wiedzy często robimy dokładnie to, czego chcieliśmy uniknąć. Dlatego niejednokrotnie potrzebujemy inspiracji czy możliwości konsultacji z osobami o podobnych doświadczeniach. W zakładce „Rodzice Rodzicom” można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji, takich jak baza ponad 100 miejsc w Polsce, które warto zobaczyć z dziećmi, polecane gry edukacyjne, ciekawe planszówki, sprawdzone lektury. Znalazło się tu także miejsce na mini coaching, czyli zebrane w jednym miejscu zarówno śmieszne, jak i pouczające teksty naszych maluchów z DHL. Warto również wspomnieć o organizowanych webinariach, w których podejmujemy tematy związane z rodzicielstwem. Spotkania online odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Czas spędzany z najbliższymi jest bezcenny, dlatego w DHL Parcel funkcjonuje program „2 godziny dla rodziny”. Zachęcamy naszych pracowników, aby korzystali z tych dwóch wolnych godzin i spędzali je ze swoimi bliskimi. Silne więzi z rodziną i przyjaciółmi mają istotny wpływ na zdrowie, samopoczucie i motywację.

Angażujemy i doceniamy dzieci

Dbając o rodziny naszych pracowników, nie zapominamy o ich dzieciach. Co roku przed Bożym Narodzeniem organizujemy świąteczny konkurs plastyczny. Zadaniem jest samodzielne przygotowanie pracy odpowiadającej tematyce danego roku. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują upominki, a laureaci nagrody. Dla uczniów mamy program stypendialny „UpStairs”. Jego celem jest wyróżnienie dzieci za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz finansowe wsparcie ich dalszej nauki i rozwoju.

DHL-owa paczka

DHL Parcel to jedna wielka rodzina. Jako pracodawca staramy się kompleksowo dbać o swoich pracowników i ich rodziny. Pomagają nam w tym nasze wartości – szacunek i wyniki – poprzez które zobowiązujemy się wspierać różnorodność i kulturę włączającą. Różnorodność jest bogactwem i czymś, co należy pielęgnować. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, tworzymy wyjątkową paczkę. To właśnie różnorodność była inspiracją dla naszej nowej kampanii employer brandingowej pod hasłem „Dobrze być sobą, dobrze być z nami”.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023