„Być albo nie być”. To sztandarowe pytanie Hamleta mogą zadawać sobie także współczesne organizacje. A raczej, co zrobić, aby „być”, a nie zniknąć z biznesowej mapy świata.

O tym, że to ludzie tworzą organizacje, nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Również coraz większa grupa pracodawców bierze sobie do serca słowa Richarda Bransona, który stwierdził, że „to nie klienci są najważniejsi. Najważniejsi są pracownicy. Jeżeli o nich zadbasz, oni zatroszczą się o klientów”. Zatem wniosek jest jeden, aby „być”, należy sprawić, aby ci, którzy pracują na sukces firmy, byli po prostu szczęśliwi. Zadowolony pracownik, mający energię do pracy, zaangażowany, jest bardziej efektywny i kreatywny.

Zadowolenie w pracy ma znaczenie niezależnie od tego, co robimy i jakie jest nasze doświadczenie zawodowe. Na owo zadowolenie składają się pozytywne doświadczenia pracownika (employee expierience). A te budowane są od pierwszego kontaktu kandydata z organizacją. Później są weryfikowane podczas onboardingu, przez to, w jaki sposób firma dba o rozwój pracownika, jego karierę, dobre samopoczucie, jak podchodzi do procesu zarządzania wynikami. Na ile wspiera pracę rozwiązaniami technologicznymi, dba o rozwój przywództwa czy wreszcie, na ile rzeczywiście wsłuchuje się w głos pracowników i zbiera od niego pomysły, informacje zwrotne, opinie.

Jeśli jesteś pracodawcą, prezesem, dyrektorem HR czy menedżerem, który zarządza ludźmi, i zadajesz sobie teraz pytanie „czy moja firma dba o pozytywne doświadczenie pracownika i skąd mam to wiedzieć”, odpowiedź możesz poznać, przystępując do badania Top Employers.

Jak zdobyć certyfikat Top Employer?

Organizacje, które decydują się przystąpić do programu, przechodzą przez cztery etapy, zarządzane według ściśle znormalizowanego procesu.

  • KWESTIONARIUSZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK HR. Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR oparty jest na międzynarodowym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i 255 pytań. 
  • WALIDACJA – wszystkie odpowiedzi i dokumenty podlegają ocenie dokonywanej przez audytora HR, a następnie są weryfikowane podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej. 
  • CERTYFIKACJA – zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60 proc. wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrznych procesów, procedur, systemów i danych wykonywany przez niezależną zewnętrzną firmę konsultingową. 
  • FEEDBACK – po uzyskaniu informacji o statusie certyfikacji organizacja otrzymuje dostęp do zaawansowanego dashboardu z wynikami, w którym może również generować raporty benchmarkingowe.
Fot. materiały prasowe

Metodologia Top Employers

Top Employers Institute opracował unikalną, stosowaną w ten sam sposób na całym świecie metodologię, dzięki której organizacje biorące udział w programie mogą być ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej. Co roku zespół badawczy TEI wraz ze światowej klasy ekspertami HR dokonuje przeglądu metodologii i dostosowuje ją do zmieniających się warunków i trendów HR. Organizacje wypełniają Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR, który obejmuje wszystkie etapy cyklu życia pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji, onboardingu przez możliwości rozwoju i sukcesji, zarządzanie wynikami, offboarding, po elementy kultury organizacyjnej, jak np. cele i wartości, EVP, networking, zrównoważony rozwój, well-being czy różnorodność i integracja.

Czy warto?

Badania wykazały, że posiadanie certyfikatu Top Employer po prostu się opłaca. Cztery główne filary wartości certyfikatu to: BRAND, BENCHMARK, ALIGN, CONNECT.

  • Filar Brand umożliwia organizacjom wzmocnienie marki pracodawcy dzięki niezależnemu, szanowanemu i zaufanemu międzynarodowemu certyfikatowi Top Employers. 
  • Nasi klienci mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując się (Benchmark) z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi Top Employers. 
  • Dzięki filarowi wyrównywania (Align) umożliwiamy naszym międzynarodowym klientom, którzy uczestniczą w wielu krajach i regionach, przeprowadzanie wewnętrznych testów porównawczych, zapewniając, że ich strategie i praktyki HR są zoptymalizowane dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji na świecie. 
  • I wreszcie, łączymy (Connect) najlepszych pracodawców z całego świata, aby mogli się dzielić wiedzą i uczestniczyć w naszych wydarzeniach online i offline.

Katarzyna Konieczna,
Senior HR Auditor Top Employers Institute

Fot. materiały prasowe

__________________________________________

Oto, co mówią organizacje, które wzięły udział w programie:

„Wiedza zdobyta podczas całego procesu, szczegółowy audyt, możliwość benchmarku pozwoliły nam dostosować naszą strategię i praktyki HR do globalnych rozwiązań i zostały docenione przez naszych pracowników”.

„Przystąpienie do międzynarodowej społeczności Top Employers daje nam możliwość udziału w wielu seminariach, webinariach, dzięki którym mamy dostęp do światowych rozwiązań HR”.

„Tytuł Top Employers wspiera naszą markę pracodawcy z wyboru”.

„Odkąd mamy certyfikat Top Employers, łatwiej jest nam rekrutować kandydatów o wysokich kwalifikacjach, którzy odwołują się do certyfikacji w rozmowach rekrutacyjnych”.

„Posiadanie certyfikatu pomaga nam zwiększyć zaangażowanie pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych w naszej firmie”.

_______________________________________________

O Top Employers Institute

Top Employers Institute od ponad 30 lat ma na celu wzbogacanie świata pracy zgodnie ze swoją przewodnią ideą „For a better world of work”. Instytut został założony jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. W 2005 r. wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Dzisiaj Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w dziedzinie certyfikacji praktyk HRM, z programem certyfikacji, który umożliwia organizacjom przegląd, ocenę i doskonalenie środowiska pracy. Od ponad 11 lat funkcję CEO pełni David Plink.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023