15 polskich i zagranicznych firm zobowiązało się w ub. r. zainwestować ok. 3,5 mld zł i utworzyć ponad 1,1 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w ramach rządowego programu grantowego - poinformowało w piątek PAP ministerstwo rozwoju i technologii. Dodało, że to przedsiębiorstwa z innowacyjnych branż.

Chodzi o program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

"Dzięki modyfikacjom części kryteriów wprowadzonych do programu w 2021 r., wsparcie w postaci grantu stało się bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" – wskazał wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, cytowany w informacji dla PAP.

MRiT podało, że "w 2022 r. przedsiębiorcy, którym przyznano dotacje celowe w formie grantów, zobowiązali się do zainwestowania łącznie ok. 3,5 mld zł i utworzenia 1 tys. 156 nowych miejsc pracy". Dodano, że wsparcie udzielone na podstawie podpisanych umów przyznano 15 firmom z zaawansowanych i innowacyjnych branż m.in. automotive, telekomunikacyjna i spożywcza.

Wśród projektów, które otrzymały wsparcie w ubiegłym roku, znalazło się osiem firm należących do podmiotów zagranicznych, z Belgii, Chin, Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Włoszech. Natomiast siedem firm to podmioty z Polski, z takich branż jak: motoryzacyjna, spożywcza, szklarska, maszynowa, stolarska czy przetwórstwa przemysłowego.

Resort poinformował, że w minionych 12 miesiącach Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rozpatrzył 39 projektów inwestycyjnych (w 2021 r. - 32), spośród których najwięcej (18) dotyczyło projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców z Polski.

Cały budżet programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 wynosi 2,6 mld zł - przypomniano.

Zwrócono uwagę, że od początku realizacji programu MRiT podpisał z przedsiębiorcami 148 umów o udzielenie pomocy publicznej. Przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia łącznych kosztów inwestycji w wysokości ok. 32 mld zł oraz do utworzenia 30 tys. 699 nowych miejsc pracy. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/