63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje specjalne raporty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju (ESG), a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia te kwestie w swoich raportach rocznych – wskazała firma doradcza KPMG w Polsce.

Z publikacji KPMG „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów" wynika, że w Polsce coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

"63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych" – zauważyli autorzy badania. Od 2020 r. odsetek takich firm wzrósł o 7 p.p.

Zakres raportowanych informacji - jak dodano - wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższych latach dyrektywę CSRD.

Zgodnie z informacją KPMG 81 proc. badanych firm z Polski raportuje przynajmniej podstawowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. W przypadku krajów Europy Zachodniej odsetek ten 85 proc., a w Ameryce Północnej - 97 proc.

Przypomniano, że dyrektywa CSRD wprowadza też nowe, jednolite standardy raportowania ESRS, obowiązek raportowania zgodnie z nimi będzie dotyczył raportów za 2024 r. (dla firm zatrudniających powyżej 500 pracowników) i za 2025 r. dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Zwrócono uwagę, że w Polsce "zaledwie 9 proc. badanych firm zaczęło integrować dane finansowe i niefinansowe, jednak nie są to zintegrowane raporty finansowe i ESG w rozumieniu regulatora". Podobna sytuacja jest w całej Europie – w krajach Europy Zachodniej raportowanie zintegrowane stosuje 14 proc. badanych firm, a 15 proc. w krajach Europy Wschodniej - dodano.

Eksperci KPMG wyjaśnili, że w Polsce ogólnie przyjętym i podstawowym standardem raportowania jest GRI (Global Reporting Initiative). 45 proc. firm korzysta w swoich raportach z tego standardu. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/