Coraz częściej firmy deweloperskie przygotowują specjalną ofertę dla osób zamożnych. W przygotowaniu może pomóc najnowszy raport z badania zatytułowany Portret zamożnej Polski, przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC. Wyniki są zastanawiające.
Wysoki dochód
Podstawowym kryterium bogactwa jest dochód gospodarstwa domowego. Jako dolną granicę zamożności przyjęto 7 tys. zł netto miesięcznie w wypadku gospodarstw dwu- i więcej osobowych, oraz minimum 5 tys. zł dla singli. Okazuje się, że bardzo trudno jest określić wielkość grupy zamożnych Polaków w Polsce. Nie ma na ten temat wiarygodnych źródeł danych. Ostrożne szacunki SMG/KRC wskazują, że populacja osób o dochodach powyżej 7 tys. zł netto na gospodarstwo wynosi około 500-600 tys. osób, a więc około 2-3 proc. społeczeństwa dorosłych Polaków.
Eksperci próbowali stworzyć portret typowego zamożnego Polaka, aby uzyskać wyrazisty i przemawiający do wyobraźni obraz polskiej klasy średniej. Typowość jest tu umowna, gdyż osoba o dochodach powyżej 7tys. netto jest już sama z siebie nietypowa na tle ogółu polskiego społeczeństwa. Typowy przedstawiciel klasy średniej ma 30-35 lat i wyższe wykształcenie. Żyje w związku małżeńskim i ma jedno lub dwoje dzieci. Mieszka w posiadanym na własność średniej wielkości mieszkaniu około 70 mkw. W Warszawie lub w innym wielkim mieście lub w domu jednorodzinnym na przedmieściach wielkiego miasta.
Manager lub właściciel
Pracuje obecnie na kierowniczym lub dyrektorskim stanowisku w prywatnej firmie finansowej lub handlowej. Jednak co czwarty prowadzi własne przedsiębiorstwo, a wielu z nich zajmuje się telekomunikacją, turystyką, kulturą i rozrywką lub pracuje na wyższych stanowiskach urzędniczych. Mimo niewątpliwego materialnego powodzenia jest zdystansowany wobec własnego sukcesu i kultywuje wartości, takie jak rodzina i wolny czas. Uważa, że pieniądze nie są głównym miernikiem życiowego sukcesu. Rzadko okazuje innym, że przewyższa ich zasobnością portfela.
Ograniczony luksus
Zamożna osoba wybiera produkty lepsze gatunkowo, pozostając lojalnym wobec sprawdzonych, ulubionych marek. Nierzadko są to marki ze środkowej półki cenowej - ani tanie, ani luksusowe. W sferze konsumpcji taka osoba charakteryzuje się umiarkowaną racjonalnością i oszczędnością. Może pozwolić sobie na dostatnie życie, bez wyrzeczeń, jednak częściej od ekskluzywnych drogich towarów wybiera produkty markowe, ale w rozsądnej cenie. Niektóre aspekty konsumpcji są jednak dla zamożnych osób szczególnie istotne i nie szczędzą na nie pieniędzy. Takim elementem jest np. korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych usług. Przedstawiciel polskiej klasy średniej jest bardzo otwarty na nowe trendy i nowe technologie - jego dom jest w pełni wyposażony w sprzęt IT i RTV. Posiada co najmniej jeden komputer stacjonarny lub przenośny, telewizor, wieżę stereo, odtwarzacz muzyki mp3, telefon stacjonarny i jeden lub dwa telefony komórkowe. W wielu gospodarstwach jest po kilka sztuk sprzętu RTV i komputerów. Ponadto zamożny Polak posiada zazwyczaj przynajmniej jedną z następujących rzeczy: telewizor LCD lub plazmowy, zestaw kina domowego, palmtop, zestaw GPS. Osoby reprezentujące polską klasę średnią bardzo dużo wydają w nowoczesne dobra i usługi. Dostęp do informacji jest dla nich bardzo ważny. W domu jest obowiązkowo dostęp do internetu, z którego wszyscy domownicy (poza małymi dziećmi) codziennie, intensywnie korzystają.
Posiadany w domu sprzęt komputerowy i dostęp do internetu jest bardzo nowoczesny (np. 70 proc. osób ma notebooki, ponad jedna trzecia korzysta z internetu przez sieć bezprzewodową Wi-Fi.
Dom na kredyt
Zamożny Polak wie, że bogactwo nie jest mu dane raz na zawsze i dla zapewnienia finansowego bezpieczeństwa sobie i rodzinie powinien inwestować nadwyżkę kapitału. Duża część polskiej klasy średniej (78 proc.) inwestuje swoje oszczędności. Typowy jej przedstawiciel ma ulokowane w funduszach inwestycyjnych ok. 20 tys. złotych. Obecnie lokuje pieniądze głównie w fundusze zrównoważone, ale planuje w najbliższym czasie przenieść część kapitału do funduszu akcji, a może nawet zacznie grać na giełdzie (jak robi już co siódmy z jego znajomych).
Posiadane przez bogate osoby mieszkania i domy są w dużej części kupowane na kredyt, a nie finansowane z własnych środków. Blisko 30 proc. tej grupy ma kredyt hipoteczny - dziesięciokrotnie częściej niż wśród ogółu Polaków. Dwie na pięć osób myślą o kupnie na kredyt mieszkania w celach inwestycyjnych - pod wynajem, lub po to, aby je odsprzedać z zyskiem. Wart zaznaczenia jest fakt, że tylko niewielka część Polaków będących przedstawicielami klasy średniej jaskrawo manifestuje innym swoje bogactwo. Większość z nich prowadzi co prawda dostatni tryb życia, ale często świadomie rezygnuje z okazywania znamion wysokiego statusu.
Zamożność kontrolowana
Zamożne osoby korzystają z dóbr prawdziwie luksusowych tylko w dziedzinach, które są dlań istotne, pod wieloma zaś względami zachowują się oszczędnie, co wynika bądź z racjonalnej kalkulacji, bądź z kontestującego stylu. Na przykład rodzina bogatego przedsiębiorcy, mieszkająca w domu pod miastem, może mieć kilka okazałych samochodów - po jednym dla każdego z dorosłych domowników; ale np. posiadać przestarzały sprzęt audio, gdyż dzieci ściągają muzykę z internetu, a rodzice słuchają głównie radia. Zamożność rzadko bywa dla osób bogatych celem samym w sobie i źródłem niezmąconej niczym satysfakcji i błogości, jak często sądzą o ludziach bogatych osoby mniej zamożne. Pieniądze są - dla tych, którzy je mają - środkiem do osiągnięcia celu: stabilnego, ale intensywnego i ciekawego życia.
BOŻENA WIKTOROWSKA
Warunki mieszkaniowe / DGP