Unimot odstąpił od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r., tj. na ostatni rok obowiązywania strategii grupy, podała spółka. W opinii Unimotu publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

"Odstąpienie od publikacji, o której mowa powyżej wynika z zewnętrznych czynników niezależnych od emitenta, w tym w szczególności z dużej zmienności i niepewności sytuacji na rynku paliw, wywołanej trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, skutków nałożonych sankcji na Rosję i Białoruś. W konsekwencji mogą wystąpić trudne do przewidzenia zmiany otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego, które będą decydować, m.in. o wysokości popytu na paliwa oraz uzyskiwanych przez emitenta marżach" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić wielkości wpływu na EBIDTA skorygowaną planowanego nabycia 100% akcji Lotos Terminale z powodu m.in. braku możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r., a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów.

"Emitent i jego spółka zależna - Unimot Investments sp. z o.o. współpracują ze sprzedającym w celu możliwe szybkiej realizacji transakcji związanej z przejęciem akcji Lotos Terminale S.A." - dodano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)