Od spontanicznej akcji pomocowej do ustrukturyzowanej jednostki skupionej na działaniach edukacyjnych, zdrowotnych i ekologii. Tak powstała Fundacja Alior Banku, realizująca inicjatywy odpowiedzialne społecznie w imieniu banku i jego pracowników. To, oprócz wielu dodatkowych działań, kolejny już element realizacji strategii ESG, ujętej w planach rozwoju na najbliższe lata.

Niemal natychmiastowo po wybuchu wojny w Ukrainie Alior Bank podjął się organizacji doraźnego wsparcia skierowanego do jej obywateli: zarówno w zakresie oferty produktowej i jej dostępności, jak i aktywnych działań na przejściach granicznych czy w punktach pomocy. Bank zdecydował się m.in. na przekazanie kilkunastu ze swoich nieruchomości w całej Polsce na cele pomocowe. W jednej z nich, przy ul. Towarowej 25a w Warszawie, powstało kompleksowe Centrum Pomocy. To właśnie przy realizacji tego przedsięwzięcia swój debiut miała Fundacja Alior Banku, która jest jednym z gospodarzy placówki i dba o koordynacje działań tam przeprowadzanych.

– Wydarzenia za naszą wschodnią granicą mocno zmobilizowały nas do działania. Co bardzo budujące, w tym czasie obserwowaliśmy wiele oddolnych inicjatyw, realizowanych przez naszych pracowników. To, w połączeniu z możliwością uruchomienia szerokiego wsparcia systemowego, było jednym z głównych czynników, który skłonił nas do powołania fundacji. Dzisiaj mamy za sobą już kilka znaczących projektów i listę pomysłów na kolejne miesiące. Wierzę, że uda nam się zrobić wiele dobrego – mówi Jacek Polańczyk, wiceprezes Zarządu
w Alior Banku.
Centrum Pomocy Towarowa oferuje wsparcie psychologiczne i prawne, doradztwo zawodowe, tłumacza języka ukraińskiego i migowego czy pomoc rzeczową. W niedługim czasie placówka została rozwinięta o Centrum Edukacji i Rozwoju, którego działanie skupia się na dotarciu głównie do dzieci i młodzieży. Specjalnie dla nich przygotowano stanowiska do nauki zdalnej, kursy językowe oraz pomoc w opanowaniu podstawy programowej po dołączeniu do polskiej szkoły.
Oprócz wielu działań na rzecz obywateli Ukrainy Fundacja Alior Banku realizuje także inicjatywy we współpracy z innymi organizacjami. Wśród nich są Fundacja Rak’n’Roll czy Fundacja Gajusz, na rzecz których trwa obecnie akcja „Chodźmy Razem”. Bank aktywnie wspiera także działania dobroczynne, realizowane przez pracowników z ich własnej inicjatywy.
– Zaangażowanie Alior Banku w działania pomocowe jest m.in. odpowiedzią na oczekiwania naszych pracowników. Dlatego zaoferowaliśmy im możliwość wykorzystania 16 godzin pracy na rzecz wolontariatu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. To pozwala na realizację wielu dodatkowych aktywności charytatywnych. Pomysł cieszy się ogromnym powodzeniem. Jestem dumny, że mogę być częścią tak zaangażowanego zespołu – Jacek Polańczyk, wiceprezes Zarządu w Alior Banku.
Kolejnym ważnym aspektem działania fundacji jest edukacja finansowa, wokół której będzie się skupiać znaczna część przyszłorocznych aktywności. Zaplanowane projekty edukacyjne będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz do studentów, a ich celem jest szerzenie wiedzy i wypracowanie odpowiednich nawyków związanych z wartością pieniądza, oszczędzaniem i gospodarowaniem swoim budżetem. W ramach tej inicjatywy, w pierwszym półroczu 2023 r. powstanie edukacyjna gra ekonomiczna dla uczniów szkół podstawowych po 10. roku życia.
– Fundacja Alior Banku zaczęła realizować swoją misję zarówno poprzez autorskie programy, jak i współpracę z podmiotami zewnętrznymi. W 2023 r. skupimy się również na edukacji. Uważam, że banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Naszym pomysłem jest dotarcie do odbiorców w wieku szkolnym, a następnie studentów, poprzez programy grantowe. Aby uzupełnić przekaz, chcemy dotrzeć także do nauczycieli. Wspólnie z Alior Bankiem będziemy budować w 2023 r. solidny fundament do stania się liderem odpowiedzialnego biznesu. Wierzę, że nasze działania realnie pomogą potrzebującym – mówi Krzysztof Smoleń, prezes Fundacji Alior Banku.
_______________________________________________
Fundacja Alior Banku powstała w 2022 r. Jej misją jest m.in. prowadzenie działań służących ochronie zdrowia, wspieranie edukacji oraz rozwój innowacji i przedsiębiorczości. Już realizuje ją zarówno poprzez autorskie programy, jak i współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz ośrodkami akademickimi.
Materiał powstał przy współpracy z Alior Bank