Rusza nowa edycja programu Czyste Powietrze, w której wprowadzono wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie oraz urealnienie kosztów jednostkowych, poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

"Przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1 564 do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1 260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w komunikacie.

Zastępca prezesa Funduszu Paweł Mirowski zwrócił uwagę, że najwyższe dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na rozwiązania służące dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją CO i CWU, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty Programu. Jego wysokość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca, podano także.

Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

- do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub

- o minimum 40%.

Nowa odsłona programu "Czyste Powietrze" wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, podano także.

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT).

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, podkreślono.

Uproszczenia będą też dotyczyć procesu obsługi i rozliczeń, zakończono w informacji.

(ISBnews)