Dobiegł końca cykl wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wszystkie można teraz obejrzeć online

Podczas spotkań, które odbywały się od 8 listopada do 8 grudnia, przedsiębiorcy, przede wszystkim reprezentujący małe i średnie firmy, mogli zdobyć informacje przydatne w codziennej działalności oraz w dłuższej strategicznej perspektywie.

Udział był bezpłatny, a konferencje obejrzało przeszło 12 tys. osób. Wspólnym mianownikiem wszystkich wideokonferencji, w których wzięli udział eksperci z różnych dziedzin, było skupienie na praktyce. W tematyce spotkań można wyróżnić kilka nurtów.

W ramach wątków formalno-prawnych mówiono o przepisach i funkcjonowaniu firm. Pierwsze spotkanie cyklu #idearozwojubiznesu było poświęcone prostej spółce akcyjnej jako atrakcyjnej formie prowadzenia działalności gospodarczej. Łączy ona w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z charakterystyką spółki akcyjnej i funkcjonuje w Polsce od lipca ub.r. Jak podkreślał podczas spotkania Jan Drożdż, główny specjalista z departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, uproszczona forma spółki kapitałowej trafiła na podatny grunt w środowisku start-upów. – PSA cechuje brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem oraz nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Ponadto z tej formy działalności mogą skorzystać inwestorzy działający w jakiejkolwiek branży – dodawał przedstawiciel ministerstwa. Inne spotkania były poświęcone przekazywaniu firmy następcom – zarządowi sukcesyjnemu przedsiębiorstw osób fizycznych, nowelizacji ustawy o CEIDG, otwierającej przed przedsiębiorcami nowe możliwości, oraz dyrektywie Omnibus, wprowadzającej nowe regulacje dla e-handlu. Jedna z konferencji dotyczyła rozwiązań w obszarze zamówień publicznych wychodzących naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw i polityce zakupowej państwa w tym kontekście na lata 2022–2025.

Ważnym obszarem tematycznym było wsparcie przedsiębiorców. Podczas spotkania „Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców” mówiono o ośrodkach, których rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności małych i średnich firm, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Cyfryzacja wydaje nam się opowieścią o przyszłości, a przecież wszyscy jesteśmy jej częścią już dzisiaj. Proces cyfryzacyjny i robotyzacja postępują we wszystkich aspektach życia: to jest naturalna ewolucja, w którą świetnie wpisują się polscy przedsiębiorcy, widząc w niej szansę rozwoju– podkreślała Anna Forin, dyrektor departamentu usług innowacyjnych PARP. Jarosław Parzuchowski, prezes zarządu Fundacji Interizon – Pomorski Klaster ICT, mówił o klastrze firm informatycznych i telekomunikacyjnych, który należy do Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

Wsparciu firm było poświęcone również spotkanie na temat grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki.

Kolejnym wątkiem cyklu były tematy związane z ochroną środowiska oraz transformacją energetyczną. Jedna z wideokonferencji dotyczyła gospodarki obiegu zamkniętego i tajników inwestowania w zielone technologie. Eksperci wyjaśniali znaczenie i istotę gospodarki cyrkularnej w kontekście unijnych celów neutralności klimatycznej oraz rozmawiali na temat roli polskich firm i różnych sektorów gospodarki w budowaniu GOZ. Aby wesprzeć polskie firmy w budowaniu gospodarki cyrkularnej, PARP prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczą.

– Mamy programy animacyjne, sieciujące i badawcze upowszechniające wiedzę, ale też takie, które testują nowe rozwiązania na rynku. Badamy np. kondycję kapitału ludzkiego na poziomie Polski i w poszczególnych branżach, takich jak branża odzysku materiałowego surowców czy branża tekstyliów. To pozwala przedsiębiorcom uzyskać niezbędne know-how – mówiła Maja Wasilewska z departamentu analiz i strategii PARP.

Inne ze spotkań było poświęcone efektywności energetycznej w kontekście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Listę spotkań dopełniła wideokonferencja na temat wyzwań dla firm związanych z zakłóceniami w łańcuchach dostaw, będących efektem agresji Rosji na Ukrainę. W kontekście sterowania ryzykiem niezwykle ważne są tu edukacja oraz wsparcie doradcze przy dywersyfikacji i cyfryzacji, które pozwalają prawidłowo zarządzać łańcuchami.

– Jako PARP oferujemy cały zestaw narzędzi, które umożliwiają firmom zdobycie wiedzy na temat zarządzania MŚP. Posiadamy własny portal e-learningowy Akademia PARP, cieszący się dużym zainteresowaniem. Ponadto, w ramach Bazy Usług Rozwojowych, udostępniamy dostęp do bazy ekspertów zewnętrznych, którzy pomagają firmie zmierzyć się z konkretnym wyzwaniem. Zbieramy również od naszych partnerów gospodarczych i przedsiębiorców informacje na temat ich potrzeb za pośrednictwem rad sektorowych ds. kompetencji i świadczymy jako instytucja cały szereg usług informacyjnych i doradczych – mówił Michał Polański z departamentu wsparcia przedsiębiorczości PARP.

Zapis wszystkich wideokonferencji można obejrzeć na stronie www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu

Znajdują się tam również szczegółowe programy poszczególnych wydarzeń oraz ekspertów, którzy wzięli w nich udział.

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

JPO