Wyjaśnił, że będą to hotele przygotowane na około 60 miejsc. "Naszą ambicją jest, aby w każdym województwie pobudować takie hotele, ale chciałbym żeby teraz powstały trzy takie wzorcowe obiekty" - powiedział Mariusz Malicki.

Prezes PIH wyjaśnił, że Izba chce, aby w obsługę każdego z hoteli zaangażować lokalną społeczność. "Chcemy wykorzystać mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, żeby włączyli się w utrzymanie takiego hotelu, a pracownicy z terenów wiejskich znaleźli pracę" - mówił Mariusz Malicki.

Wkrótce samorząd hotelarski planuje rozpoczęcie cyklu szkoleń dla inwestorów poświęconych budowie, jak i późniejszemu zarządzania hotelami na wsi.