Spowolnienie gospodarcze ma łagodny wpływ na strukturę firm - ocenił Jakub Rybacki z PIE, komentując piątkowe dane GUS. Obserwujemy mniej rejestracji i więcej zamknięć firm budowlanych i energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych, ale wzrost liczby firm usługowych - dodał.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie z rejestru REGON wyrejestrowano 16.246 firm, to o 1,7 proc. mniej mdm. Jednocześnie w listopadzie zarejestrowano 29.103 firmy, o 12,2 proc. mniej mdm. Liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,7 proc. mdm do 647.485.

GUS poinformował, że podmioty z zawieszoną działalnością na koniec listopada 2022 r. stanowiły 13,0 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON

"Spowolnienie gospodarcze ma łagodny wpływ na strukturę przedsiębiorstw. Obserwujemy mniej rejestracji i więcej zamknięć firm budowlanych oraz energochłonnych przemysłów. Rośnie natomiast liczba firm usługowych" - wskazał Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ekspert zwrócił uwagę, iż rejestr REGON wskazuje, że w listopadzie pojawiło się 29 tys. nowych przedsiębiorstw – to o 2 proc. mniej niż w 2021 r. "Struktura jest mocno zróżnicowana między branżami. Kryzys energetyczny skutkuje mniejszą liczbą nowych działalności przemysłowych i budowlanych. Rośnie liczba działalności informatycznych, finansowych oraz małych usług" - zaznaczył.

Ekspert zaznaczył, że w listopadzie działalność zakończyło 16 tys. przedsiębiorstw - "oznacza to umiarkowany wzrost o 1,8 proc.". "Działalność zdecydowanie częściej kończą przedsiębiorstwa budowlane oraz mali deweloperzy – to efekt zamrożenia rynku mieszkaniowego" - podkreślił. Dodał, że spowolnienie dotyka też energochłonne firmy przemysłowe. "Słabsza wzrost gospodarczy jak dotychczas łagodnie wpływa na handel i usługi" - stwierdził.

Rybacki podobne tendencje obserwuje w przypadku zawieszania działalności gospodarczych. "Od IV kw. 2021 r. dynamicznie rośnie liczba zamrożonych działalności budowlanych. Taka tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach - to jedna z konsekwencji podwyżek stóp procentowych" - podsumował. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/