Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w III kw. o 2,3 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,1 proc.

W II kw. PKB wzrósł kdk o 0,8 proc., a rdr wzrósł o 4,2 proc. (PAP Biznes)

aj/ ana/