Właścicielami farm wiatrowych są: giełdowa Polenergia, In.ventus oraz Grupa Enerco i Invenergy.

PE-PKH tłumaczy w komunikacie prasowym, że umowy łączące spółkę z właścicielami farm wiatrowych miały charakter długoterminowy, "ale nie były to kontrakty terminowe przewidujące sztywną i niezależną od warunków rynkowych cenę".

"Rynek świadectw pochodzenia energii elektrycznej jest sztucznie wykreowany przez przepisy prawa. Z istoty rzeczy zmiany prawa, regulujące system wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, mają wpływ na warunki panujące na tym rynku. Stąd też we wszystkich umowach długoterminowych zawartych przez spółkę znajdowały się odpowiednie klauzule adaptacyjne uwzględniające wpisany w naturę rynku świadectw pochodzenia wpływ zmian prawa kreujących ten rynek na warunki umów długoterminowych" - napisano.

"Właśnie ze względu na naturę rynku świadectw, w przypadku zmiany prawa, strony umów zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze renegocjacji warunków umów. Nie budzi wątpliwości, że w trakcie obowiązywania umów doszło do istotnej zmiany otoczenia prawnego. Niestety, kontrahenci spółki konsekwentnie negowali wystąpienie przesłanek uzasadniających podjęcie w dobrej wierze renegocjacji umów, z góry odrzucając ich wpływ na zawarte kontrakty" - dodano.

Umowy zostały zawarte w latach 2009-2010.(PAP)