Zgodnie z oczekiwaniami, Komitet Otwartego Rynku Zarządu Rezerwy Federalnej usunął ze swoich wytycznych sformułowanie, że będzie cierpliwie czekać na warunki do podniesienia kosztu pieniądza. Otwiera to możliwość niewielkiego podniesienia stóp procentowych już na czerwcowym posiedzeniu. Prognozy inflacyjne FED sugerują jednak, że prawdopodobne jest utrzymanie zerowych stóp aż do września.

Zarząd Rezerwy Federalnej dał do zrozumienia, że będzie ostrożny w swoich przyszłych decyzjach dotyczących wysokości stóp procentowych. Jako warunki do ich podniesienia wskazano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost inflacji, która obecnie jest niższa od założonego przez FED poziomu 2 procent. Bank centralny wyraźnie dał do zrozumienia, że nie chce zaszkodzić amerykańskiej gospodarce. Decyzja Zarządu prawdopodobnie osłabi też presję na wzrost kursu dolara, przynajmniej w krótkim okresie.