Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 43,4 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes 42,8 pkt i wobec 42,0 pkt. w październiku - podał S&P Global.

W ocenie Druchyna wartość utrzymująca się poniżej progu 50 pkt. sygnalizuje kurczenie się sektora w Polsce. "Nastroje w polskim przemyśle są słabsze niż w największych gospodarkach Europy. W strefie euro wskaźnik wzrósł z 46,20 do 47,30" – przekazał.

Ekonomista zwrócił uwagę na komentarz S&P Global, wskazujący na niską ocenę przyszłych zamówień oraz bieżącej produkcji. Przedsiębiorcy dostrzegają osłabienie popytu, obserwując je m.in. w słabych danych o sprzedaży detalicznej. Obroty w handlu w październiku wzrosły o 0,7 proc., a kolejne miesiące nie sygnalizują poprawy – stwierdził Druchyn. W jego ocenie, największym problemem są wysokie koszty przedsiębiorstw i związany z tym szybki wzrost cen.

Reklama

Jak oszacował PIE, w listopadzie produkcja przemysłowa wzrosła o 2 proc., a w grudniu będzie to 0,5 proc. Aktywność przemysłu – zdaniem Druchyna – prawdopodobnie skurczy się w I kwartale 2023. Jak przypomniał, produkcja przemysłowa w Niemczech jest systematycznie słaba, a Komisja Europejska prognozuje, że w I kwartale niemiecka gospodarka skurczy się o 0,8 proc. w I kwartale 2023. "Zapaść u naszego zachodniego sąsiada przełoży się na gorsze wyniki przemysłu w Polsce" – ocenił.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.(PAP)

ra/ pad/