Biurowiec Generation Park Y - obecnie już PZU Park - został wybudowany przez firmę Skanska na warszawskiej Woli. Otrzymał on certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platinum, czyli najwyższym. To międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, co w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Oszczędności są też wynikiem przeprowadzki pracowników z trzech biurowców rozproszonych w Warszawie.

Co kryje wnętrze

W parze z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi idzie optymalne zagospodarowanie powierzchni z myślą o 4,5 tys. pracowników, odpowiadające najnowszym trendom.
- Nowa siedziba Grupy PZU to przede wszystkim inwestycja w pracowników. Cieszymy się, że budynek spełnia najwyższe standardy, jeśli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy. Przyjazne środowisko wspierające dobrostan pracowników, ekologiczne rozwiązania oraz to, że z obiektu w pełni będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami, są dla nas niezwykle ważne. W ten sposób chcemy dać dobry przykład i promować rozwiązania ESG wśród naszych kontrahentów, klientów, partnerów społecznych oraz pracowników. Jest to również ważny element wdrożenia docelowego hybrydowego modelu pracy wraz z pakietem odpowiednich narzędzi i programów poprawiających jakość życia pracowników - mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie, odpowiedzialna za obszar nieruchomości w PZU, a także nadzorująca Biuro Zrównoważonego Rozwoju.
Dorota Macieja wskazuje na niektóre unikalne rozwiązania, wykorzystane w PZU Park. Materiały użyte w elewacji obniżają zużycie energii o 30 proc. w porównaniu z tradycyjnymi technologiami, co oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla aż o 2,5 tys. t rocznie, czyli tyle, ile emituje 1 tys. samochodów. Nowoczesna wentylacja zasysa o 30 proc. świeżego powietrza więcej, niż przewidują normy nie tylko polskie, lecz także amerykańskie. Wysokiej klasy filtry w klimatyzacji zatrzymują pleśnie, zarodki i pyłki, co podnosi komfort pracy, w tym np. osobom cierpiącym na alergię.
- Mamy nadzieję, że będziemy wyznaczać trendy rynkowe również dzięki naszej siedzibie. Symbolem podejścia środowiskowego jest wysoka na pięć pięter wielka ściana pełna zieleni, o powierzchni 340 mkw., stworzona z 6 tys. roślin. Tlen, jaki wytwarzają w ciągu doby, wystarczyłby dla 150 osób na 24 godziny. Na 35. piętrze mamy taras widokowy, również wypełniony zielenią, gdzie przy sprzyjającej pogodzie pracownicy mogą odpocząć, podziwiając piękną panoramę Warszawy - opowiada Dorota Macieja.
Istotna dla komfortu pracy jest troska o ciszę, którą zapewnia cicha klimatyzacja, a także odpowiednia liczba sal do rozmów telefonicznych i spotkań, z różną liczbą uczestników.

Przenikające się sfery

Nowa siedziba PZU jest dobrym przykładem na to, jakie znaczenie mają i jak przenikają się poszczególne obszary ESG. Zastosowane nowoczesne, prośrodowiskowe rozwiązania podnoszą komfort pracowników i jednocześnie ułatwiają im wykonywanie obowiązków.
- Nowy model pracy w PZU zakłada trzy dni pracy z biura i dwa dni z domu w tygodniu. Łączy on oczekiwania pracowników dotyczące utrzymania pracy zdalnej oraz pozwala zachować efektywność procesów biznesowych, jak również sprzyja pracy zespołowej i tworzeniu innowacji. Pracownicy bardzo dobrze odnaleźli się w pracy zdalnej w trakcie pandemii, nie chcą z tej możliwości rezygnować. Obecnie zdecydowana większość opowiada się za pracą hybrydową, która daje większą swobodę w wyborze miejsca pracy dostosowanego do charakteru obecnie wykonywanych zadań. Nasze dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że model hybrydowy sprzyja wysokiej efektywności pracy - mówi Marlena Chojecka-Bek, dyrektor ds. szkoleń i rozwoju PZU.
Z badania przeprowadzonego w połowie tego roku przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie spółki Skanska wynika, że ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych z dużych miast pracuje obecnie w modelu hybrydowym. To o prawie 20 pkt proc. więcej w porównaniu z wynikami z maja ub.r. Jest to również najbardziej preferowany styl - w ten sposób chciałoby pracować aż 70 proc. ankietowanych. Z kolei rok do roku dwukrotnie zmniejszyła się liczba osób pracujących wyłącznie zdalnie - z 16 proc. do 8 proc. Co ważne: 9 na 10 polskich pracowników biurowych uważa, że tradycyjne biuro jest niezastąpione.
Według respondentów praca z biura jest postrzegana jako bardziej produktywna i pozwalająca na budowę więzi z innymi pracownikami, a także z samą firmą.
- Praca hybrydowa zmienia sposoby wykorzystania przestrzeni biurowej, dlatego zależało nam na tym, aby nowe biuro w szczególności ułatwiało współpracę i nawiązywanie kontaktów. Aby likwidować bariery między pracownikami i menedżerami oraz tzw. silosami (obszarami biznesowymi), w PZU Park przyjęto aranżację na planie otwartym, uwzględniającą liczne dodatkowe przestrzenie o różnorodnych funkcjonalnościach. Do dyspozycji pracowników jest ponad 400 pomieszczeń, w tym różnorodne sale spotkań, przestrzenie coworkingowe, pokoje do pracy w skupieniu lub prowadzenia poufnych rozmów, jak również pokoje relaksu, duże i widne kuchnie i inne mniej formalne przestrzenie, które umożliwiają nam wymianę pomysłów w przyjemnej, nieskrępowanej atmosferze - mówi Mariusz Flisiuk, dyrektor Biura Nieruchomości w PZU.
- Sale konferencyjne i projektowe wyposażone zostały w zestawy do wideokonferencji, tablice interaktywne i rzutniki - mówi Grzegorz Rosiak, dyrektor Biura Administracji w PZU. - W biurze mamy też system druku podążającego, umożliwiający autoryzację wydruku w dowolnym miejscu w biurowcu, ale także kontrolę zużycia materiałów. Dzięki temu generowane są oszczędności. Pracownicy mają także do dyspozycji nowoczesną siłownię oraz foodomaty, umożliwiające wygodne zamawianie i odbieranie posiłków w ekologicznych opakowaniach - dodaje.

Kompleksowa strategia

Nowa siedziba PZU jest elementem większej całości. Jest to jeden z kluczowych elementów Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. Zgodnie z nią priorytetem i miarą sukcesu największego polskiego ubezpieczyciela jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
- W obszarze ESG stawiamy na spójną strategię i działania - podkreśla Dorota Macieja.
Czynniki ESG są wdrażane bardzo szeroko: w sposobie funkcjonowania Grupy, oferowanych przez nią produktach, relacjach z otoczeniem. Do 2024 r. Grupa PZU stanie się neutralna klimatycznie, czyli będzie zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z odnawialnych źródeł, redukując emisje własne, a tam gdzie to niemożliwe - rekompensując je, np. poprzez sadzenie lasów.
Do roku 2030 Grupa PZU chce rozpocząć redukcję emisji w całym łańcuchu współpracujących podmiotów. Celem jest to, aby do 2040 r. neutralni klimatycznie stali się dostawcy i inni partnerzy, a do 2050 r. również kluczowi klienci ubezpieczeniowi oraz inwestycyjni.
Grupa PZU chce być dostawcą całościowych rozwiązań, które pomogą klientom prowadzić zdrowe życie i zrównoważony biznes, zapewnią opiekę medyczną rodzinie lub pracownikom, ochronią majątek i pomogą go pomnażać, dadzą poczucie stabilizacji.
- Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy coś zostało wyprodukowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czy nie - zaznacza Dorota Macieja i zauważa, że w tej sytuacji na drugi plan może schodzić cena.
Warto również pamiętać, że kwestie ESG są ściśle skorelowane z biznesem i mają znaczenie dla wszystkich interesariuszy. Na przykład anomalie pogodowe oraz gwałtowne zjawiska, będące efektem zmian klimatu, wpływają na wyniki takiego podmiotu, jakim jest PZU, choćby przez konieczność wypłaty odszkodowań, a w następnym kroku - podniesienia wysokości składki ubezpieczeniowej.
- Wszystko jest ze sobą sprzężone - podkreśla Dorota Macieja.
W długim okresie ESG wyznacza taki kierunek rozwoju, który przynosi korzyści samemu przedsiębiorcy i wszystkim interesariuszom, a także może zwiększać odporność biznesu na zewnętrzne wstrząsy.
PARTNER
Fot. materiały prasowe