Eksperci z instytucji wspierających rozwój innowacji wyjaśniali rolę Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskazali również konieczność adaptacji do postępującej cyfryzacji biznesu i przedstawili zakres wsparcia z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców.

W konferencji wzięli udział: Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Innowacyjnych PARP; Jarosław Parzuchowski, prezes zarządu Fundacji Interizon – Pomorski Klaster ICT; Krzysztof Lipiec, dyrektor Departamentu Innowacji w Instytucie Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), oraz Krzysztof Mieszkowski z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) Politechniki Warszawskiej.

Cyfryzacja firmy to naturalna ewolucja

Reklama

Cyfryzacja wydaje nam się opowieścią o przyszłości, a przecież wszyscy jesteśmy jej częścią już dzisiaj. Proces cyfryzacyjny i robotyzacja postępuje we wszystkich aspektach życia: to jest naturalna ewolucja, w którą świetnie wpisują się polscy przedsiębiorcy, widząc w niej szansę rozwoju – mówiła Anna Forin.

Dyrektor Departamentu Usług Innowacyjnych PARP podkreśliła również, że mimo poniesienia początkowych kosztów inwestycja w digitalizację procesów firmy zwraca się w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym.

Reklama

W zależności od branży, możliwości firmy i jej dojrzałości rynkowej implementacja rozwiązań cyfrowych czy robotyzacyjnych wymaga oczywiście sporych środków finansowych, ale za to znacząco usprawnia pracę człowieka i powoduje, że przedsiębiorstwo może pracować wydajniej. To sprawia, że w stosunkowo krótkiej perspektywie możemy mówić o dużym zwrocie z tej inwestycji – stwierdziła Anna Forin.

W przyspieszeniu procesu cyfryzacji i robotyzacji polskich firm pomagają Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH). Ich oferta jest skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

EDIH materializuje koncept kompleksowej obsługi klienta, która zapewnia wszechstronne wsparcie przedsiębiorcy. W swoim założeniu EDIH ma wspierać firmy, zanim podejmą one decyzje o zainwestowaniu swoich środków i zapewniać wsparcie inwestycji poprzez doradztwo lub poszukiwanie źródeł finansowania. Będzie również organizował ekosystem innowacji i zapewniał szkolenia z zakresu technologii cyfrowych – wymienił Krzysztof Mieszkowski.

Aby całkowicie wykorzystać ten potencjał i wspierać cyfrową transformację polskiego biznesu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspiera projekt standaryzacji usług Hubów Innowacji Cyfrowych w ramach programu Przemysł 4.0.

W pilotażu bierze udział 5 Hubów z całej Polski. W koncepcji hubu łączymy kluczowe technologie wspomagające (KET), takie jak zaawansowane technologie produkcyjne czy mikroeletrownika oraz kluczowe technologie cyfrowe (ADT), takie jak cloud computing, sztuczna inteligencja czy IoT – dodał Krzysztof Mieszkowski.

EDIH wspiera polskie innowacje

Jednym z Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych jest Interizon, czyli klaster firm informatycznych i telekomunikacyjnych. Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych jest jednym z 11 partnerstw wybranych w ramach konkursu europejskiego. Jarosław Parzuchowski przybliżył ideę hubu i technologię, które będzie wspierał.

Klaster jest świetną platformą współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją. Duże firmy spotykają się w nim ze start-upami i uczelniami. Tworzymy obecnie na Politechnice Gdańskiej Interizon Innovation Space, czyli przestrzeń, w ramach której będziemy oferowali możliwość zbudowania prototypu i demonstratora, przy zapewnionej infrastrukturze i narzędziach – zaznaczył Jarosław Parzuchowski.

Jeden z inicjatorów powołania Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych zauważył również, że animowanie tych środowisk i stwarzanie im wspólnej płaszczyzny do działania przynosi wymierne korzyści dla rozwoju innowacji oraz polskiej gospodarki. Huby jednak nie powstały tylko po to, by łączyć środowisko biznesowe ze środowiskiem badawczym i akademickim. Wynika to jedynie ze struktury EDIH. Nie jest jednak celem samym w sobie.

Powstajemy dla firm i podmiotów publicznych, które będą przechodzić transformację cyfrową. Sensem istnienia każdego EDIH jest wspieranie tej transformacji, by przebiegła jak najlepiej – wyjaśnił Krzysztof Lipiec.

Ekspert dodał również, że EDIH siłą rzeczy korzysta z wiedzy jednostek badawczych.

Jeżeli mówimy o rozwiązaniach cyfrowych, które wymagają eksperckiej wiedzy i przejawiają cechy nowatorskie oraz innowacyjne, to często ten potencjał możemy znaleźć tylko w jednostkach badawczych. Mimo że EDIH nie są projektami badawczymi, służą temu, by innowacje cyfrowe powstawały. Intensywność wiedzy pochodzącej z jednostek badawczych jest więc często bardzo duża – zakończył.

Darmowe konferencje dla przedsiębiorców
Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkań, które odbywają się we wtorki i czwartki przez pięć tygodni do 8 grudnia włącznie, omówione zostaną najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu
Fot. materiały prasowe
BACH