Zamówienia publiczne mogą być znaczącym wsparciem dla małego i średniego biznesu, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Przyjazne procedury i warunki realizacji umów mają zachęcić MŚP do wejścia w ten obszar rynku. Jego roczna wartość to blisko 200 mld zł. Polityka zakupowa państwa jasno określa, jak ma się to odbywać.

Jednym z trzech priorytetów wdrażanej od tego roku Polityki zakupowej państwa jest rozwój potencjału MŚP. Dokument zawiera szereg rekomendacji dla zamawiających, dzięki którym zamówienia będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla MŚP. Przewiduje on również działania ze strony państwa, które mają wspierać udział tych firm w rynku zamówień.

Polityka zakupowa państwa wspiera cele obowiązującego od 2021 r. Prawa zamówień publicznych. Wspierając MŚP sprzyja ona konkurencyjności zamówień. Zawiera również rekomendacje na temat tego, co oraz w jaki sposób administracja rządowa powinna kupować. Szczególny nacisk kładzie na „zielone”, tj. wspierające ekologię, społeczne i innowacyjne zamówienia.

Ponieważ 99,8 proc. polskich przedsiębiorców stanowią MŚP, myśląc o zwiększeniu efektywności i konkurencyjności zamówień, trzeba uatrakcyjnić rynek zamówień publicznych właśnie pod ich kątem.

Chcemy zmienić postrzeganie zamówień, żeby mikro, mali i średni przedsiębiorcy widzieli w nich realne szanse na swój rozwój, a nie tylko sformalizowaną procedurę – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dostrzegliśmy problem wciąż niskiego poziomu zamówień „zielonych”, społecznych i innowacyjnych. Istnieje też duża luka związana z konkurencyjnością. W zamówieniach publicznych w Polsce mamy średnio dwie oferty na postępowanie, co nie pobudza konkurencji między wykonawcami – mówi Wojciech Rachubka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nowe szkolenia z zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotuje szkolenia dla przedsiębiorców z zamówień publicznych. Wsparcie szkoleniowe ma dotyczyć tego, gdzie i w jaki sposób szukać zamówień. Na co zwrócić uwagę tworząc ofertę oraz jak wygląda procedura jej składania, dalszego procedowania i w końcu realizacji zamówienia.

Obok szkoleń przygotujemy również platformę internetową, która będzie skupiała wiedzę na temat zamówień publicznych. Dostępne będą tam szkolenia online, przewodniki, instrukcje na temat tego, jak ubiegać się o zamówienia. Stworzymy specjalny moduł dedykowany MŚP – dodaje Wojciech Rachubka.

Do połowy grudnia na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępna jest ankieta dla przedsiębiorców. Mogą się oni w niej wypowiedzieć, jakiej formy szkoleń i wsparcia oczekują. Wskazują także które rozwiązania zachęciłyby ich do udziału w zamówieniach publicznych.

Czas również na zagraniczne zamówienia publiczne

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które koordynuje wdrożenie Polityki liczy, że dzięki niej zwiększy się liczba MŚP biorących udział w polskim rynku zamówień publicznych. Pozwoli to na zwiększenie ich potencjału, a w ślad za tym na ich ekspansję na inne rynki.

Ważnym aspektem jest również odbudowa Ukrainy. Chcemy, by nasi przedsiębiorcy, którzy nabiorą doświadczeń na rynku krajowym, mieli możliwość rozszerzać swoją działalność poza granicami kraju. Szczególnie u naszych sąsiadów, gdzie potrzeb jest i będzie bardzo dużo – stwierdza minister Waldemar Buda.

Ułatwienia dla MŚP przyniosą korzyści obu stronom

Polityka zakupowa państwa zaleca szerokie stosowanie licznych rozwiązań, które znacznie ułatwią funkcjonowanie firm z sektora MŚP w obszarze zamówień publicznych.

Jednym z nich jest dzielenie zamówień na mniejsze części.

Jeśli mamy np. budowę szkoły, to jedna firma może wznieść budynek, a jeszcze kolejna dostarczyć meble, czy wyposażenie przeciwpożarowe. Chodzi o to, by w przypadku takiej dużej inwestycji badać, w którym obszarze istnieje potencjał na współpracę z mniejszymi firmami i tam kierować poszczególne zamówienia. To nie tylko otwiera te zamówienia na MŚP, ale także może sprawić, że ostateczna jakość usługi będzie wyższa. Taki podział zmniejsza także ryzyko niepowodzenia całości inwestycji realizowanej przez jednego wykonawcę – mówi ekspert z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dzięki podzieleniu dużego zamówienia na kilka mniejszych rośnie szansa, że w każdym z mniejszych przetargów weźmie udział więcej oferentów, szczególnie z sektora MŚP. A to też jest korzystne. Badania wykazują, że jedna oferta więcej w każdym postępowaniu daje ok. 8 proc. oszczędności.

Ważną rekomendacją jest również wydłużanie terminów składania ofert w przetargach. Ale to nie wszystko. Duży nacisk położono na formułowanie atrakcyjnych warunków realizacji zamówień. Szczególnie chodzi o zaliczki, częściowe płatności, czy też waloryzację wynagrodzenia.

Chcemy, by zamówienia publiczne były bardziej dostosowane do działania sektora MŚP także pod względem warunków ich realizacji. Wiadomo, że przedsiębiorca, który musi kredytować swoją działalność przerzuca te koszty na zamawiającego. Dlatego Polityka zakupowa państwa wskazuje m.in. na potrzebę szerszego stosowania zaliczek i częściowych płatności – tłumaczy Wojciech Rachubka.

Rzetelny kontrahent

Zamówienia publiczne mogą być dużym wsparciem dla polskich firm. To pewne pieniądze, bo podmioty publiczne płacą na czas.

Chcemy by środki, które są wydatkowane w systemie zamówień publicznych były w jak największym stopniu transferowane do mikro, małych i średnich firm. By dzięki nim mogły się one rozwijać, szczególnie w tych trudnych czasach. Nie bez znaczenia jest tu również pewność i terminowość zapłaty. Pozwalają one bowiem na odpowiednie planowanie działalności – podsumowuje minister Waldemar Buda.

Po dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat Polityki zakupowej państwa i zamówień publicznych zapraszamy na stronę: politykazakupowa.gov.pl