Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców zawarte w nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach konferencji cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozmawiali o tym eksperci i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Konfederacji Lewiatan.

Eksperci z resortu wskazali najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o CEIDG. Przedstawili także poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw na tle innych europejskich państw i wyjaśnili, w jaki sposób nowe rozwiązania usprawniają sprawy związane z prowadzeniem działalności.

W konferencji wzięli udział: Marianna Sidoroff, dyrektor Departamentu gospodarki cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora departamentu małych i średnich przedsiębiorstw w tym samym resorcie, a także Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego w Konfederacji Lewiatan.

Korzystne zmiany w CEIDG

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli elektronicznym rejestrze przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, figuruje obecnie ok. 2,6 mln firm. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje nowelizację ustawy o CEIDG, która wprowadza wiele zmian ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do danych i uproszczeń dotyczących pełnomocnictwa, aktualizacji wpisu do CEIDG, a także pełniejszą integrację danych z innymi rejestrami publicznymi.

Projekt przewiduje także usprawnienie funkcjonowania spółek cywilnych – utworzenie jednego okienka dla rejestracji spółki cywilnej, czyli zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednym wnioskiem zintegrowanym. Jak wskazuje ministerstwo, obecnie zakładanie spółki cywilnej wiąże się ze zbyt dużą biurokracją.

– Konieczność dostarczania różnych dokumentów do urzędu skarbowego oraz ZUS chcemy zastąpić jednym, składanym elektronicznie wnioskiem. Poza tym chcemy wzmocnić i usprawnić jedno okienko CEIDG w kierunku pełniejszej integracji z innymi rejestrami publicznymi – mówiła Marianna Sidoroff.

Wśród projektowanych nowości jest także publikacja danych na temat spółki cywilnej w rejestrze CEIDG, stworzenie możliwości pobrania zaświadczenia elektronicznego spółki czy rozszerzenie CEIDG o wizualizację danych adresowych z wykorzystaniem geoportalu. Docelowo wszystkie te zmiany będzie można wprowadzić bez wychodzenia z domu.

Kolejny krok w stronę cyfryzacji

Nowelizacja ustawy o CEIDG zakłada rozwój cyfryzacji usług portalu biznes.gov.pl, co jest równoznaczne z odejściem od składania wniosków papierowych, np. podczas rejestracji firmy. Kierunek zmian wytycza rosnący odsetek osób korzystających z e-usług. Miesięcznie portal odwiedza prawie 1,5 mln użytkowników, którzy realizują średnio 180 tys. spraw online. Jak podkreślił Zbigniew Wojciechowski, to doświadczenia pandemii były motorem napędowym przyspieszenia cyfryzacji usług publicznych – Przedsiębiorcy po pandemii nie wrócili do urzędów, a odsetek wniosków składanych online stale wzrasta.

Urzędy wychodzą naprzeciw potrzebom i wpisują się w ten trend.

– Następuje stopniowe przeniesienie kontaktów z urzędami do internetu. ZUS już od nowego roku będzie wymagał, aby wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia pracowników były rejestrowane przez Platformę Usług Elektronicznych. Przed nami są także zmiany dotyczące e-doręczeń. Docelowo chcielibyśmy, aby wszelkie czynności, usługi i kontakty między administracją a przedsiębiorcami przeszły na kanał elektroniczny. Jednym z kluczowych elementów w tym procesie jest cyfryzacja CEIDG – wskazał Zbigniew Wojciechowski.

Zalety działań związanych z cyfryzacją wskazywał również Adrian Zwoliński, który odniósł się w tym kontekście m.in. do audytu.

– Cyfryzacja przepływu danych pomiędzy poszczególnymi organami niezwykle usprawnia prowadzenie równoległych kontroli wobec jednego przedsiębiorstwa. Wówczas wymiana dokumentacji przez podmiot prowadzący z innymi instytucjami może odbywać się dużo szybciej – mówił ekspert Konfederacji Lewiatan.

Darmowe konferencje dla przedsiębiorców
Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Podczas spotkań, które odbywają się we wtorki i czwartki przez pięć tygodni do 8 grudnia włącznie, omówione zostaną najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
BACH