W dniach 22-23 listopada odbyła się siódma edycja Open Eyes Economy Summit 2022, gromadząc ponad 5 tysięcy uczestników. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest wiarygodność w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Wydarzenie wCentrum Kongresowym ICE Kraków otworzył głos Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Podkreślał on rolę miasta w procesie powstania innowacji.

Według Majchrowskiego innowacje rozwijają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z samorządem odpowiedzialnym, który dąży do tego, by poszczególne rodzaje innowacji łączyły się ze sobą. W taki sposób miasto rozwija się pod względem ekonomicznym i gospodarczym, co przyciąga do niego inne osoby, które będąmiećwkład w dalszy rozwój.

Wgłosie „Biznes iprawa człowieka”Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na istotę wolności działalności gospodarczej zapisanej w polskiej konstytucji. Jak każda inna wolność może ona podlegać ograniczeniom, jednak każde takie ograniczenie powinno być poprzedzone skrupulatnym ustaleniem parlamentarnym: ustawą. Zaprzeczeniem tego jest ograniczanie wolności rozporządzeniami, które miało miejsce szczególnie podczas pandemii COVID-19. Puenta była następująca: przedsiębiorca to zarówno podmiot, jak i adresat praw człowieka. W związku z czym nie tylko korzysta on z wolności gospodarczej, ale i jest gwarantem wolności innych ludzi. „Wolność działalności gospodarczej nie jest wolnościąabsolutną, ma ograniczenia– interes publiczny. Musi być dobre uzasadnienie, aby państwo wprowadziło ograniczenia wolności gospodarczej. Może to mieć miejsce tylko w ustawie. Nie może być wynikiem domniemań, lecz musi być pewnikiem.” – powiedział.

Głos Marka Brzezińskiego, ambasadora USA w Polsce dotyczył korzyści wynikających z wprowadzenia energii jądrowej w Polsce. Zaznaczył, że będzie to nowy poziom stabilności i wzrostu ekonomicznego Polski. Program wzmocni relację strategiczną Polski i USA, będzie znaczącym krokiem dążącym do ochrony klimatu oraz ostatecznym odcięciem się zależności energetycznej Europy od Rosji. Brzeziński podkreślał szczególną rolę sojuszu polsko-amerykańskiego podczas ostatniego incydentu w Przewodowie.

Ścieżkęspecjalną „OpenEyes to Ukrainie” otworzył Denis Kudin, Zastępca Ministra Ukrainy ds. Gospodarki. Kudin określił strategię odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie, wyróżniając trzy zasadnicze kroki: Ukraina powinna zostać członkiem UE, szybka odbudowa państwa, wzrost PKB Ukrainy o 5%. Z kolei mer Lwowa Andrij Iwanowycz Sadowy podkreślił konieczność współpracy polsko-ukraińskiej w rozwoju europejskiego biznesu w Ukrainie.

W trakcie sesji „Gospodarcza przyszłość Ukrainy” b. Ambasador RP w UkrainieJacek Kluczkowski wskazał, że przyszłość gospodarcza Polski jest w pewnym stopniu zależna od tego, co dzieje się w Ukrainie. Rozmowa toczyła się również wokół biznesów, które przeniosły się ze wschodnich do zachodnich regionów Ukrainy, a także do Polski. Polska jest obecnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Ukrainy – jedna na dziesięć firm rejestrowanych w Polsce to kapitał ukraiński.

„Czarne łabędzie”, czyli nieprzewidywalne zdarzenia rządzących naszym życiem z tematu sesji „Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?”, to pandemia COVID-19 oraz rosyjski atak na Ukrainę. Wydarzenia te szczególnie uwydatniły kwestię zdrowia psychicznegowśródpracowników, której pracodawcy nie powinni bagatelizować. Zdaniem Krzysztofa Obłója z Akademii Leona Koźmińskiego biznes w znacznie większym stopniu uwzględnia prawa człowieka niż tak naprawdę kiedykolwiek wcześniej. Jednak ten progres nie będzie liniowy, a przerywany takimi czynnikami jak właśnie pandemia i wojna.

W ścieżce Design Thinking w transformacji ku nieznanemu dyskutowano między innymi o finansowaniu zielonych inwestycji w miastach. „Być gospodarzem miasta to mieć zwielokrotnione niepokoje co do gospodarki, energetyki. Kraków jako pierwszy powiedział, że chce ograniczyć i zlikwidować palenie węglem. Zlikwidowano 26 tysięcy piecyków, tych złych. Za obwarzankiem krakowskim pójdzie cała Małopolska. 60% polskich miast chce iść śladem Krakowa.” – stwierdził Wojciech Blecharczyk, ekspert Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

W sesji pogłębiającej “Nic o nas bez nas – czyli klienci tworzący produkty, które potem kupują” na przykładzie wybranych produktów z różnych branż i sektorówrozmawiano o tworzeniuróżnorodnych produktóww oparciu o potrzeby i doświadczeniaodbiorcy. „Jak nie patrzymy całościowo na klienta, na całą ścieżkę produktu, to w którymś momencie będzie to niespójne. Kluczem jest empatia, ciekawość na użytkownika i oczekiwanie nieoczekiwanego.” – powiedziała Anna Piosik, projektantka i facylitatorka z Brainly. Na przykładzie globalnej platformy wspierającej uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie uczenia się wskazała, że w procesie design thinking należy uwzględnić także wyzwania takie jak różnice kulturowe w sposobach uczenia się.

W programie wydarzenia znalazły się też sesje specjalne. Jedna z nich dotyczyła cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Dobromir Ciaś z Edge NPD zwrócił uwagę na to, że dezinformacja to długofalowa strategia komunikacji i celowa próba wpływania na firmy czy instytucje. W momencie niepewności powstaje wiele komunikatów, z których każdy pomniejszy jest szkodliwy. Dezinformacji należy przeciwdziałać w sposób systemowy, poprzez tworzenie jasnego, spójnego przekazu natychmiast po określonym wydarzeniu. Przykładem był ostatni incydent w Przewodowie: kilka godzin bez oficjalnego komunikatu sprowokowało kilkanaście różnorodnych narracji w sieci. Zdaniem Ciasia: „Do tego, żeby tworzyć dobry przekaz potrzebne są instytucje, wiarygodność publiczna, edukacja od najmłodszych lat, technologie oraz poczucie konsekwencji, że sianie dezinformacji może mieć realne konsekwencje.”