Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w październiku br. wzrosło o 13% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 22,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w firmach

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie pozostało bez zmian i wyniosło 6 687,92 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 500,9 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 14% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,2% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Ceny produkcji przemysłowej

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 23,5 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,0 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami PPI:

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
PPI OGÓŁEM 22,9 0,7 24,6 0,2
górnictwo i wydobywanie 26,6 -2,8 38,6* 5,2*
przetwórstwo przemysłowe 18,9 1,4 19,5 0,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 59,2 -4,5 70,3* -4,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,4 -0,1 5,5* 0,5*
PRODUKCJA BUDOWLANA 15,2 1,3 14,8* 1,4

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

tus/ asa/

(ISBnews)